Ve Spojeném království raketově roste obliba mobilních výukových aplikací

Datum: 12. 1. 2021    Průmyslový obor: Software a ICT služby;     Teritoriální zaměření:  Velká Británie Velká Británie

Popularita mobilních aplikací určených na výuku cizích jazyků od vypuknutí pandemie v loňském roce celosvětově výrazně roste. A jsou to překvapivě právě Britové, kteří jsou v tomto trendu na první příčce.

V zemi, která není proslulá dovednostmi či nadšením lidí učit se cizí jazyk, se zdá, že pandemie dala Britům podnět věnovat se cizím jazykům. Místní lockdown omezil možnosti, jak trávit volný čas, což nahrávalo četným stažením mobilních výukových aplikací, například americké Duolingo, londýnské Bussu nebo berlínské Babbel.

Duolingo uvádí, že jejich 13 milionů uživatelů ze Spojeného království se nejvíce ponořilo do studia španělštiny a francouzštiny. Zajímavostí je, že před pandemií covid-19 bylo nejčastějším důvodem, proč se naučit cizí jazyk, zejména cestování do zámoří. Globální turismus byl však výrazně omezen a do popředí se dostaly jiné faktory - zájem o studium jiné kultury, trénování mozku a paměti či zkrátka pouhá potřeba čas během pandemie využít produktivně.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Velká Británie.
Zdroj: BBC