Velká Británie láká do země zahraniční investory

Datum: 20. 10. 2021    Průmyslový obor: Energetika;     Teritoriální zaměření:  Velká Británie Velká Británie

Britská vláda uspořádala v úterý 19. října 2021 svůj první globální investiční summit s cílem přesvědčit co nejvíce zahraničních subjektů investovat na území Velké Británie.

Globální investiční summit je organizován v poměrně složité době, kdy Británie čelí celé řadě hospodářských problémů, včetně nedostatku pracovních sil, rekordně vysokých cen zemního plynu a omezení dodavatelských řetězců. Britská vláda se proto snaží získat nové zahraniční investory, kteří by Británií pomohli zvrátit pokles zahraničního obchodu po Brexitu. Britský premiér Boris Johnson doufá, že tento summit posílil i vládní agendu "Global Britain" a opět tak oživí zahraniční investice proudící do Spojeného království, které se po roce 2016 rapidně snížily.

Na globálním investičním summitu byly přislíbeny zahraniční investice v hodnotě téměř 10 miliard liber. V Británii bude vytvořeno odhadem nejméně 30 000 nových pracovních míst, které vzniknou díky 18 novým obchodním a investičním dohodám na podporu ekologičtějšího a čistšího hospodářství. Jedná se zejména o sérii investic na podporu zelené energetiky, rozvinutější infrastruktury a rozvoje nových technologií. Balíček 18 dohod podpoří růst v životně důležitých odvětvích, jako je například větrná a vodíková energie, udržitelné bydlení, zachycování a skladování CO2, či upevní vedoucí postavení Spojeného království v klimatické oblasti pro COP26. Britské ministerstvo mezinárodního obchodu představilo na globálním investičním summitu také novou investiční online platformu Atlas, pomocí které budou mezinárodní investoři schopni identifikovat a zrealizovat své investiční příležitosti v Anglii, Skotsku, Walesu a v Severním Irsku. Více informací o investiční online platformě Atlas naleznete zde: www.great.gov.uk/international/investment/

Britská vláda se chystá využít zámořské investice jako prostředek k oživení hospodářské obnovy, podpory infrastruktury a rozvoje ekologických technologií. Většina investorů pochází ze zámoří, třetina z nich z USA. Británie však dává najevo, že je i nadále otevřená ke všeobecné mezinárodní spolupráci. Zde se otevírají příležitosti i pro české firmy, zejména pro výrobce elektrických baterií a firmy zabývající se technologiemi obnovitelných zdrojů, které zde můžou uplatnit své znalosti a rozšířit tak své působení i na britský trh.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené království & Irsko.
Zdroj: GOV.UK