Velká Británie plánuje digitalizovat obchodní dokumenty

Datum: 14. 10. 2022    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Velká Británie Velká Británie

Profitovat z této změny by měl primárně segment exportu a importu.

Mnoho klíčových dokumentů souvisejících s importní a exportní aktivitou musí být v současnosti podle britského zákona v papírové podobě. To by se však mohlo změnit po schválení nového návrhu zákona britským parlamentem. Odhaduje se, že odstranění tohoto požadavku ušetří britským podnikům během 10 let více než jednu miliardu liber. Profitovat ze zjednodušení by měly také zahraniční firmy obchodující s Velkou Británií.

Konkrétní plány na modernizaci jsou uvedeny v návrhu zákona o elektronických obchodních dokladech, který byl na začátku října předložen parlamentu a který ocenila obchodní organizace Logistics UK. Ta uvedla, že plány jsou pozitivním krokem ke zjednodušení hraničních opatření, která od brexitu zaznamenala výrazný nárůst papírování.

Vláda uvádí, že některé dokumenty mezi podniky musí být v současné době v papírové podobě kvůli zákonům, které mohou pocházet až z 19. století, jako je například zákon o směnkách z roku 1882.

Cílem návrhu je zkrátit dobu zpracování ze dnů na několik sekund. Mezi běžně používané dokumenty ve Spojeném království pro obchod nebo přepravu zboží, které návrh zákona umožní převést do elektronické podoby, patří například směnky, skladové stvrzenky, nebo námořní pojistné smlouvy.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené království.

Zdroj: Gov.uk