Vize Kolumbie 2050. Ambiciózní vládní plán, který v zemi zamete s chudobou

Datum: 18. 7. 2022    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Kolumbie Kolumbie

Odborníci považují za reálné, aby střední třída dostáhla cílové hodnoty 55,4 % do roku 2050.

Kolumbie v roce 2050 bude zemí s nulovou extrémní chudobou, konsolidovanou střední třídou a rovnými příležitostmi pro všechny sociální vrstvy. To je jeden ze čtyř pilířů, na nichž je postavena Vize Kolumbie 2050 - vladní plán na příštích 28 let.

Cílem je na jedné straně ukončit stav extrémní chudoby, ve kterém se v současnosti nachází 12,2 % kolumbijské populace. To znamená, že 6,11 milionu lidí žije s méně než 116 099 pesos na měsíc (přibližně 650 korun), což v průměru vychází na necelých 2600 CZK na čtyřčlennou domácnost. Dokument rovněž usiluje o to, aby střední třída, která dnes tvoří 27,8 % populace (13,89 milionu Kolumbijců) dosáhla do roku 2050 dokonce 55,4 %.

Autoři Vize Kolumbie 2050, jimiž jsou ekonomičtí odborníci, děkanové univerzit a další, nicméně uvádějí, že se jedná o nesmírně ambiciózní a kompletní agendu vycházející z projektů, strategií a opatření, které by tuto cestu umožnily. Dosažení takovéto transformace se podle jejich slov dosáhne jedině postupným pokrokem jednotlivých politik, jako je zvýšení produktivity země, transformace regionálních ekonomik a nebo přechod k uhlíkové neutralitě. Odborníci se také shodují na tom, že tato vize je proveditelná, jelikož už před pandemií Kolumbie dosáhla pokroku na cestě ke konsolidaci střední třídy. Poukazují také na to, že za posledních 22 let se Kolumbii podařilo relativně rychle vymanit miliony lidí z chudoby a země by tak mohla pokračovat v nastoupené cestě k růstu.

Někteří ekonomové nicméně namítají, že ambiciózní prognózy se obvykle nenaplňují a nelze tvrdit, že chudoba nebo nerovnost se sníží jen proto, že se přijmou některá opatření. Klíčové bude například agrární reforma a s ní spojený fakt, že v současné době více než polovina venkova nemá vlastnické právo k půdě. Budoucnost projektu Vize Kolumbie 2050 bude podle akademiků také záviset na výši investic na vědu a výzkum, aby Kolumbie zlepšila svou konkurenceschopnost. Předpokladem úspěchu růstu střední třídy bude bezesporu také hospodářský růst země alespoň pět procent.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Kolumbie. 
Zdroj: portafolio.co