Velká Británie odkládá zavedení celních kontrol na zemědělské produkty

Datum: 10. 5. 2022    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Velká Británie Velká Británie

Při dovozu zboží z UE do UK dochází k odkladu striktnějších kontrol ve formě tzv. Safety and Security (S&S), které měly být původně zavedeny od 1. července 2022.

Současná geopolitická situace a nedávný nárůst globálních cen energií měly značný dopad na dodavatelské řetězce, které se stále vzpamatovávají z pandemie. Britská vláda proto dospěla k závěru, že by nebylo správné uvalovat nové administrativní požadavky na podniky, které mohou související náklady přenést na spotřebitele, kteří již nyní čelí tlaku na své finance. Očekává se, že změna přístupu ušetří nejen britským dovozcům, ale také evropským exportérům nejméně jednu miliardu liber v ročních nákladech.

Vláda nyní přezkoumá, jak tyto zbývající kontroly provádět lepším způsobem. Nový operační model bude založen na lepším vyhodnocení rizik a bude využívat data a nové technologie. V aktualizované podobě by měl být zveřejněn na podzim letošního roku a vstoupí v platnost na konci roku 2023.

Toto rozhodnutí může vést k návratu většího počtu společností z EU vyvážejících na britský trh, což zvýší konkurenci a v konečném důsledku sníží ceny pro spotřebitele.

Kontroly, které již nebudou zavedeny pro zboží z EU v červenci 2022, jsou následující:

  • požadavek, aby sanitární a fytosanitární kontroly (SPS), které jsou v současnosti prováděny v místě určení, byly přesunuty na stanoviště hraniční kontroly (BCP),
  • požadavek na prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení u dovozu z EU,
  • požadavek na zdravotní certifikaci pro další SPS dovozy,
  • požadavek na předložení SPS zboží na kontrolním stanovišti na hraničním přechodu,
  • zákazy a omezení dovozu chlazeného masa z EU.

Kontroly, které již byly zavedeny před datem 28.4.2022, zůstávají v platnosti. Další informace lze dohledat na webu britské vlády https://www.gov.uk/guidance/import-or-move-food-and-drink-from-the-eu-and-northern-ireland-to-great-britain.

Zdroj: Cabinet Office / gov.uk
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené království