Vydatné období dešťů v Brazílii může podpořit rychlejší růst ekonomiky

Datum: 6. 2. 2020    Průmyslový obor: Energetika;     Teritoriální zaměření:  Brazílie Brazílie

I přes pozdní začátek je období dešťů v plném proudu. Hladina přehrad, které jsou hlavním producentem elektrické energie v Brazílii, se rychle zvyšuje.

To má mimo jiné vliv i na náklady firem a domácností na elektrickou energii. Tarifní systém funguje s třemi barevnými stupni podle toho, jak hodně hydroelektrárny přispívají do energetické soustavy -z elený, žlutý a červený. Únor začal systém v zeleném tarifním pásmu, což v porovnáním s posledním týdnem ledna znamenalo pokles nákladů o více než 43 %.
Aktuální předpověď počasí pro nejbližší týdny je v tomto ohledu optimistická. Přehradní nádrže středozápadu a jihovýchodu země, kde se soustředí většina produkce Brazílie, se rychle naplňují a to je další z dobrých zpráv pro růst ekonomiky v tomto roce.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade São Paulo
Zdroj: valor.globo.com