Výroba cementu se snížila v Ukrajině o polovinu a spotřeba o dvě třetiny

Datum: 30. 3. 2023    Průmyslový obor: Stavebnictví a stavební materiály;     Teritoriální zaměření:  Ukrajina Ukrajina

Vloni meziročně klesla výroba cementu na Ukrajině o 51 %, a to na 5,4 milionu tun, přičemž podle údajů sdružení místních výrobců cementu Ukrcement činila jeho vnitřní spotřeba pouze 35 % předloňského ukazatele.

Výkonná ředitelka sdružení Ukrcement Ljudmila Krypka sdělila, že následkem války pouze na 30 % stavenišť pokračují nyní stavební práce, což se odrazilo v propadu vnitřní poptávky po cementu. Jedna z devíti cementáren sdružení, která se nachází v Charkovské oblasti, byla poškozena ve válce a zastavila svou činnost. Další osm závodů funguje dál, byly však nuceny významně snížit objem výroby. Právě export výrobků do zemí Evropské unie umožnil zpomalit pokles výroby, jelikož objem vývozu cementu se snížil loni meziročně pouze o 3,7 % na 935 tisíc tun, zatímco objem dovozu se snížil 14,8krát na 39 000 tun. Ve struktuře dovozu loni tvořily 46,5 % jednoduché cementy, 41,6 % bílé cementy, 10,9 % ostatní hydraulické cementy a 1 % oxid hlinitý.

V roce 2022 ukrajinské závody vyráběly 16 druhů cementu, mezi nimiž byl nejpopulárnější cement se struskou. Místní výrobci neustále hledají způsoby navýšení úspornosti výroby a nyní zkoumají možnost využití drceného stavebního odpadu (linoleum, koberce, guma, dřevo, střešní krytiny a další) jako alternativního zdroje paliva. 

Zatímco následkem drastického snížení objemů výstavby nových obytných budov se snížila poptávka po cementu v tom segmentu stavebnictví, poměrně rostoucí poptávku lze sledovat při výstavbě silniční infrastruktury, kde se pro stavbu povrchu vozovky používá cementový beton.   

Zpracoval tým pracovníků kanceláře CzechTrade Ukrajina.

Zdroj: https://interfax.com.ua/