Vývoj mzdových nákladů ve Francii

Datum: 9. 4. 2019    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Francie Francie

Průměrné hodinové náklady na práci ve zpracovatelském průmyslu ve Francii činily v loňském roce 38,20 eur.

V posledním čtvrtletí roku 2018 činily náklady na práci ve Francii ve zpracovatelském průmyslu v průměru 38,20 eurza hodinu. To je méně než hodinová cena práce v Německu, která vrostla na 40,4 eur. V roce 2018 rostly ceny práce ve Francii rychleji, ve čtvrtém čtvrtletí o 2,5 %, zatím co v Německu o 0,9 %. Francouzské náklady práce rostly tempem blízkým průměru eurozóny jako celku (2,1 %), ale rychleji než ve Španělsku (meziročně o 1,3 %). Francie je nyní v Evropě na pátém místě z hlediska mzdových nákladů v průmyslu, téměř na stejné úrovni jako Nizozemsko.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade ve Francii.