Výzvy a možnosti pro Brazílii v roce 2022

Datum: 10. 1. 2022    Průmyslový obor: Potravinářský průmysl; Software a ICT služby;     Teritoriální zaměření:  Brazílie Brazílie

Podle brazilského ekonomického časopisu Exame toto jsou možnosti hlavně pro dodavatele software.

Ekonomika v roce 2022
Ekonomové a analytici v průběhu roku 2021 každým měsícem snižovali svá očekávání o růstu HDP pro rok 2022. Lednové a únorové odhady z roku 2021 byly na úrovni růstu 2,4 % pro aktuálně začínající rok. V červenci se stále ještě pohybovaly v průměru mírně nad hranicí dvou procent, ale v průběhu listopadu zažily strmý pád a v prosinci se průměrný odhad analytiků a ekonomů hlavních bank a velkých podniků zastavil na úrovni 0,42 %.

Podle komentářů některých z nich je ve hře mnoho proměnných, které možný růst, a v některých případech již teď odhadovaný mírný pokles, mohou ovlivnit. Jedním z důležitých faktorů pro brazilskou ekonomiku je nastupující období dešťů, které by mělo v následujících měsících ukázat, zda-li energetická krize, kterou odstartovalo období dešťů na začátku roku 2021 s velice podprůměrnými srážkami, bude pokračovat. Minulý týden byl v tomto ohledu optimistický, neboť dešťové srážky byly v jihovýchodní části Brazílie nadprůměrné.

Možnosti pro zahraniční investory, start-upy a podniky
Rok 2022 je podle průzkumu mezi podniky a jejich vrcholnými manažery velkou výzvou v mnoha ohledech. Druhá polovina roku 2021 se nesla v hledání alternativ různých služeb, ale také produktů a konceptů. Lokální prodejci a řetězce hledají logistické systémy a aplikace pro zkrácení času dodávek produktů. Mezi aplikacemi, které fungují na principu objednání služby dodávky a její exekuci, zuří velký konkurenční boj a maloobchodní společnosti tak hledají možnosti vybudování vlastní sítě. Ne vždy však v tomto ohledu uspějí.

S těmito aplikacemi jde ruku v ruce zaměření se na vyšší zabezpečení podnikových systémů. Ochrana dat, encriptování zpráv a také vyšší procento zaměstnanců na home office znamená zvýšené investice i pro lokální firmy. Hlavním kritériem bývá cena. Na tento segment se nevztahují cla a dovozní poplatky, musí splnit požadavky na lokalizaci/překlad do portugalštiny.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Brazílie.
Zdroje: exame.com, g1.globo.com