Zákaz exportu dřeva z Ruska nutí tamní firmy nakupovat nové výrobní vybavení. Exportní příležitosti jsou pro dodavatele technologií z dřevařského a nábytkářského průmyslu

Datum: 8. 10. 2021    Průmyslový obor: Dřevařský a dřevozpracující; Strojírenství - výroba strojů a techniky;     Teritoriální zaměření:  Rusko Rusko

Kompletní zákaz exportu nezpracovaného dřeva jehličnatých a vzácných listnatých stromů začne platit již 1. ledna 2022. Toto nařízení se dotkne 4000 firem, které se budou muset přizpůsobit a přeorientovat výrobu alespoň na polotovary. Českým dodavatelům technologií pro dřevařský a nábytkářský průmysl se tak rýsují exportní možnosti na ruském trhu. CzechTrade připravuje podpůrné profilové akce ke zviditelnění českého průmyslu. Jednou z nich je prezentace firem na moskevském veletrhu WOODEX.

V roce 2020 objem ruského exportu nezpracovaného dřeva činil 15,5 mil. metrů kubických, v roce 2019 to bylo 15,9 mil. metrů kubických. Rgiony, které se nejvíce podílely na exportu dřeva v roce 2020 byly Chabarovský kraj (2,7 mil m3), Vologodská oblast (2,2 mil. m3), Irkutská oblast (1,9 mil. m3), Přímořský kraj (1,6 mil. m3), Leningradská oblast (1 mil. m3), Krasnojarský kraj (0,8 mil. m3) a Karélie (0,7 mil. m3).

Zákaz exportu nezpracovaného dřeva působí přeformátování firem v oboru, což potvrzuje i ředitel Asociace výrobců strojů a zařízení dřevařského komplexu (ЛЕСТЕХ). "Firmy musí v této krátké době přeorganizovat svoji výrobu tak, aby mohly produkovat ideálně finální výrobky nebo alespoň polotovary s vyšší přidanou hodnotou, nikoli řezivo," uvádí asociace. Podle údajů Ruského statistického úřadu v roce 2020 bylo v Rusku vyrobeno 41 mil. m3 řeziva, z toho 3 mil. m3 vyrobily malé firmy, které mají měsíční výrobní kapacitu pod 10 tis. metrů kubických. Objem exportu řeziva činil 31 mil. metrů kubických.  

V prosinci 2020 byl spuštěn vládní program společného financování s regionálními fondy rozvoje průmyslu Projekty lesního průmyslu. Ten poskytne zlevněné úvěry na financování projektů modernizace výrobních kapacit na zpracování dřeva prostřednictvím nákupu technologických zařízení a nástrojů. Do seznamu technologických zařízení, na které lze využít zlevněné úvěry, patří manipulační technika, zařízení pro třídění, dřevozpracovatelská zařízení, zařízení na hluboké zpracování suroviny, zařízení na spojení a lepení, sušící zařízení, drtiče, lisovací zařízení, zařízení na granulaci a výrobu pelet, energetická zařízení a programová vybavení. Kompletní seznam zařízení je na webu Fondu průmyslového rozvoje (https://frprf.ru/download/perechen-derevoobrabatyvayushchego-oborudovaniya-kotoroe-vozmozhno-priobresti-v-ramkakh-programmy-pr.pdf). 

V červnu 2021 ruské Ministerstvo průmyslu a obchodu sdělilo, že MSP z odvětví zpracování dřeva požádaly o finanční podporu jedné miliardy rublů (přes 11,7 mil. EUR), která jim byla vyčleněna v rámci programu modernizace a budování výrobních kapacit k hlubokému zpracování dřeva. 

Začátkem letošního roku ruská vláda schválila Strategii rozvoje lesního komplexu RF do roku 2030, podle které do roku 2030 se podíl lesního komplexu na tvorbě HDP Ruska má zvýšit o jedno procento.  Celé znění strategie je k nahlédnutí na webu http://static.government.ru/media/files/cA4eYSe0MObgNpm5hSavTdIxID77KCTL.pdf.

Vybrané připravované projekty k realizaci v Rusku v oblasti zpracování dřeva  

  • Společnost Angara Les plánuje rozšířit dřevozpracující závod ve městě Kodinsk (Krasnojarský kraj RF). Objem investic do projektu se odhaduje na 3,1 mld. RUB (přes 36,4 mil. EUR), výrobní kapacity v roce 2027 by měly dosáhnout 100 tis. m3/rok;
  • Společnost Karélie Pulp bude modernizovat Kondopožsdkij kombinát na výrobu celulózy a papíru. Objem investic by měl přesáhnout 50 mld. RUB (přes 588 mil. EUR), plánuje se rozšíření sortimentu produkce a zavedení nových moderních technologií ve výrobě.
  • Společnost Segezha Group realizuje projekt Segezha Západ v Karélii. Projekt zahrnuje vznik průmyslového klastru, výstavbu nového moderního komplexu na výrobu celulózy a papíru, modernizace stávající papírny a modernizaci výrobních kapacit. Celkový objem investic do projektu bude činit 178 mld. RUB (přes 2 mld. EUR).

Zahraniční kanceláře CzechTrade Rusko v Moskvě a Jekatěrinburgu tento vývoj dlouhodobě monitorují a pro podporu českých firem v tomto perspektivním regionu nabízí zájemcům možnost účasti nejvýznamnějšího oborového veletrhu dřevařských a nábytkářských technologií - WOODEX. Ten se koná na konci listopadu 2021 v Moskvě. 

CzechTrade bude v rámci veletrhu WOODEX organizovat společnou expozici českých firem. Podrobné informace o této akci a doprovodných službách zahraniční kanceláře CzechTrade Moskva nejen v rámci veletrhu, je možné získat na moscow@czechtrade.cz

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Rusko, se sídlem v Moskvě.