Zemědělský sektor v Turecku zaznamenal rekordní tržby

Datum: 7. 1. 2022    Průmyslový obor: Zemědělství a lesnictví;     Teritoriální zaměření:  Turecko Turecko

Vývoz tureckého zemědělského sektoru byl v uplynulém roce nejúspěšnější v historii. Finančně vyčísleno se jednalo o částku takřka 30 miliard dolarů.

Turecký zemědělský sektor patří mezi významně se podílející odvětví na tvorbě HDP a tvoří také nezanedbatelnou část celkového tureckého zahraničního obchodu. Konkrétně se na něm v loňském roce podílel z 13,2 %, kdy celkový export činil na 225,5 miliardy dolarů. V porovnání s rokem 2020 se zvýšil o 22,2 % a dosáhl hodnoty 29,7 miliardy dolarů.

Na rekordním výsledku se ze značné části podílel export obilovin, luštěnin, olejnatých semen a suchých plodů, kdy představoval hodnotu 9,16miliardy dolarů. Mezi nejdůležitější obchodní partnery s ohledem na vývoz zemědělských komodit patřily v roce 2021 Německo a Irák.

Sektor zemědělství je v Turecku na velmi rozvinuté úrovni. I přes to se ale potýká s jistými problémy. Mezi ně patří zejména problematické trvale udržitelné hospodaření na zemědělské půdě a problémy s využíváním vody v zemědělství pro oblast zavlažování, která se jeví jako neefektivní. Společnosti zajišťující obhospodařování zemědělské půdy tak budou nuceny v blízké budoucnost řešit tyto problémy za využití inovativních technologií k zajištění udržitelnosti. České společnosti by tak v tomto segmenty mohly následně nabídnout vlastní zkušenosti a technologie potenciálním tureckým partnerům. Zahraniční kancelář CzechTrade Turecko situaci nadále mapuje a je připravena reagovat nabídkou individuálních služeb, případně sektorově zaměřené mise.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Turecko
Zdroj: https://www.aa.com.tr