Zvýšené provozní náklady činí z Rumunska osmý nejatraktivnější výrobní trh v Evropě

Datum: 14. 12. 2022    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Rumunsko Rumunsko

Růst nákladů na pracovní sílu, nemovitosti a energii řadí Rumunsko na 8. místo mezi nejatraktivnějšími výrobními trhy v Evropě, po zemích jako je Česká republika, Polsko, Maďarsko nebo Portugalsko, a zároveň je podle údajů celosvětově na 22. místě. studie Manufacturing Risk Index 2022 od realitní poradenské společnosti Cushman & Wakefield.

Studie analyzovala 45 zemí z EMEA, Ameriky a asijsko-pacifických regionů pomocí 12 kritérií, která zohledňují tržní podmínky, náklady a rizika, přičemž Rumunsko je vysoce konkurenceschopné z hlediska nákladů a tržních podmínek. Světově nejatraktivnější průmyslové trhy jsou Čína, Spojené státy americké, Tchaj-wan, Indie a Kanada. „Ačkoli rok 2022 byl náročný a s inflací, rostoucími cenami energií, potenciální ekonomickou krizí a konfliktem v regionu, jsme svědky zvýšeného zájmu zahraničních investorů o výrobu. Tlaky na dodavatelský řetězec a také přesun výrobních jednotek z Ukrajiny a Ruska vytvořily v našem regionu zajímavé projekty,“ řekl Andrei Brinzea, partner společnosti Cushman & Wakefield Echinox.

Jsme příjemně překvapeni, že Rumunsko je pro tyto potenciální investory na základě našich aktivních diskusí stále atraktivním trhem. Jsme optimisté, že v roce 2023 uvidíme stále více projektů tohoto druhu a také věříme, že to bude vzrušující rok navzdory výzvám, které před námi stojí,“ dodal Brinzea.


Zpráva tvrdí, že zvýšení nákladů na energii a pracovní sílu mělo významný vliv na provozní náklady ve střední a jihovýchodní Evropě, zejména v Litvě, Rumunsku, Bulharsku a České republice, na rozdíl od Polska, kde byly dopady omezenější. Pod tlakem vyšší volatility cen energie a čelícím výzvám při zajišťování paliva však země v regionu mohou vyjít silnější, protože se odkloní od fosilních paliv a přejdou k udržitelným zdrojům energie, jako jsou obnovitelné zdroje a jaderná energie.

Připravil kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rumunsko.
Zdroj: Romania Insider