Zvýšení dovozních cel autokomponentů v Indii navýší ceny vozů

Datum: 9. 2. 2021    Průmyslový obor: Automobilový průmysl;     Teritoriální zaměření:  Indie Indie

Indie v novém státním rozpočtu navýšila dovozní cla na některé autodíly až na 15 %. Cílem je podnítit lokální produkci především ze strany malých dodavatelů automotive sektoru.

Návrh zvýšit dovozní cla na určité automobilové díly uvedené v unijním rozpočtu Indie na fiskální rok 2020-2021 povede podle společností Mercedes-Benz a Škoda Auto Volkswagen ke zvýšení cen vozů, dokonce i když zvýšení cel podnítí lokální výrobce automobilových částí k místní produkci. V unijním rozpočtu stanovila ministryně financí Nirmala Sitharaman nárůst dovozních cel u některých komponentů až na 15 procent s platností od 2. února 2021. Jedná se o díly do zapalování, elektroinstalace a signalizace. Doposud byla na tyto díly stanovena cla v rozpětí od 7,5 do 10 procent.

Výkonný ředitel firmy Mercedes-Benz Martin Schwenk sdělil, že zvýšení cla na dovoz některých komponent právě v době oživování ekonomiky povede k vyšších cenám pro konečné spotřebitele a dodal, že spíše by mohlo dojít k dalšímu posilování výroby v oblasti elektromobility prostřednictvím snížení cel platných pro dovoz elektrovozidel.

Podobně se vyjádřil i vrchní ředitel Škoda Auto Volkswagen India Gurpratap Boparai, který oznámil, že navýšení sazeb dovozních cel pro některé autokomponenty do výše 15 % povede k navýšení vstupních nákladů výroby a ceny vozů budou záviset na produkci komponent, které se nevyplácí vyrábět na indickém trhu z důvodu nezájmu o lokální výrobu. Boparai dále uvedl, že je třeba mít na mysli další racionalizaci daně z přidané hodnoty a spotřební daně v období, kdy se neočekává dosažení produkce vozů z roku 2018. Oba vrcholoví manažeři naopak přivítali oznámení o zavádění šrotovného. Zvýšením cel na některé zboží si vláda slibuje zvýšit zájem malých a středních firem vyrábět autokomponenty lokálně. To potvrzuje i prezident Asociace výrobců autodílů Deeepak Jain.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Indie - Bengalúru.
Zdroj: https://economictimes.indiatimes.com/industry/auto/cars-uvs/mercedes-skoda-say-custom-duty