BusinessInfo.cz

Oficiální portál pro podnikání a export, do kterého přispívá 32 státních a komerčních organizací s návštěvností v průměru 330000 návštěv měsíčně v roce 2020.

BI20let_logo__EN_kombinace_vertikal-250.pngPortál BusinessInfo.cz nabízí komplexní informace pro podnikatele na jednom místě a usnadňuje tak orientaci v podnikatelském prostředí. Zvláštní důraz je kladen na oblast podpory a orientace v Exportu a Zahraničních příležitostí.

CzechTrade je od roku 2001 realizátorem portálu BusinessInfo.cz. Gestorem portálu je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Za účelem zjednodušení orientace návštěvníků a zlepšení jejich komfortu prošel portál na přelomu let 2019 a 2020 rozsáhlou inovací.

Hlavní oblasti informací

Přejděte na portál BusinessInfo.cz