CERN

CERN je mezinárodní organizace, která přináší českým firmám obchodní příležitosti ve formě vypisovaných výběrových řízení.

Logo CERN

CzechTrade se v roce 2008 zapojil do zprostředkování aktuálních informací o veřejných zakázkách vypisovaných v mezinárodní organizaci CERN (European Organization for Nuclear Research). Pro zlepšení toku informací mezi nákupním oddělením CERN a firmami jednotlivých členských států byla v každém z nich ustanovena funkce koordinátora pro styk s průmyslem (Industrial Liaison Officer - ILO), kterou od července 2008 v České republice zajišťuje specialista agentury CzechTrade. 

Služby CzechTrade v souvislosti s CERN

Představení CERN

CERN (Centre Européen pour la Recherche Nucléaire) je mezinárodní organizace, zabývající se základním výzkumem struktury hmoty a elementárních částic, se sídlem v Ženevě. CERN byl založen 29. září 1954 a Česká republika je jedním z členských států.

Laboratoř vděčí za své výsadní postavení kromě jiného tomu, že využívá největší soustavu propojených urychlovačů na světě. V roce 2009 byl uveden do provozu dosud největší urychlovač na světě - LHC (Large Hadron Collider). Kromě urychlovačů a detektorů je nedílnou součástí moderní částicové laboratoře i výpočetní technika, schopná zpracovat a uchovat gigantické objemy dat.

Nákupní politika CERN

Nákupy CERN je možno rozdělit do těchto kategorií:

 • standardní průmyslové výrobky
 • nestandardní výrobky, které průmysl běžně nevyrábí, ale které mohou být vyrobeny známými výrobními postupy
 • nové hi-tech výrobky, které vyžadují nejen koncepční design, ale i vývoj nové výrobní technologie

CERN realizuje průmyslové zakázky v mnoha oborech, jako například:

 • pozemní stavby (tunely, budovy, technické instalace)
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • výpočetní technika
 • strojírenství
 • vakuová technika
 • kryogenika
 • magnety
 • detekční technika
 • krystaly pro detektory

Pro zajištění provozu CERN jsou mimo nákupu zmíněných technologií uzavírány kontrakty na řadu služeb, jako například údržba a opravy budov a zařízení, poštovní a komunikační služby, dodávky elektrické energie, tiskařské služby, úklidové služby, odpadové hospodářství a. j.

České firmy se mohou zúčastnit všech vypisovaných výběrových řízení na dodávky zařízení a služeb. Prvním krokem pro nového potenciálního dodavatele je registrace v databázi dodavatelů CERN, kterou si zájemci mohou sami provést vyplněním online formuláře na odkazu: https://procurement.cern.ch/aspx/Registration

Po potvrzení provedené registrace se dodavatelům otevírá cesta k údržbě firemního profilu a k informacím, zveřejněným na dodavatelském portálu CERN: https://procurement.cern.ch/aspx/Home 

Užitečné odkazy