Chile avizuje 134 energetických projektů do roku 2022

Datum: 7. 1. 2019    Průmyslový obor: Energetika;     Teritoriální zaměření:  Chile Chile

Nejvíce se mají budovat větrné a vodní elektrárny

Podle CBC (Corporación de Bienes de Capital), v pětiletí 2018-2022 by mělo být v Chile realizováno 134 projektů v oblasti energetiky. Celková hodota všech avizovaných děl se má blížit 10 miliardám USD, což představuje zvýšení téměř o 13 % oproti předchozímu čtvrtletnímu odhadu.
Ze všech projektů je 34 % ve fázi inženýrských studií, 27 % ve výstavbě, u 17 % jsou prováděny základní propočty proveditelnosti, 16 % je ve fázi studií distribuce z místa výroby k uživatelům a 6 % se týká jž budované přenosové soustavy.
Naprostá většina projektů by se měla realizovat na severu země v regionech Atacama, Antofagasta a Tarapacá, tj. v oblastech s největší koncentrací těžebního průmyslu země. Nejvíce prostředků má směřovat do větrné energetiky, následují vodní elektrárny a žebříček s odstupem uzavírají tepelné elektrárny.

Zdroj: El Mercurio 
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Santiagu de Chile