Chile očekává velké investice do dopravní infrastruktury

Datum: 10. 9. 2018    Průmyslový obor: Stavebnictví a stavební materiály;     Teritoriální zaměření:  Chile Chile

Investice 60 miliard USD do městské dopravy a 20 miliard USD do meziměstkých komunikací

Studie Klíčová infrastruktura pro rozvoj na léta 2018-2027 uvádí jako nezbytnou podmínku dalšího ekonomického a sociálního rozvoje země nutnost investic přes 174 miliard USD. 60 miliard USD by mělo být v následujícím desetiletí investováno do městské dopravní infrastruktury. Tyto investice ve všech hlavních městech 16 chilských regionů půjdou do budování nových silnic, ale i na údržbu a obnovu stávající dopravní sítě. Meziměstské silniční komunikace si mají vyžádat přes 20 miliard USD.
Podle této studie poddimenzované investice do letišť negativně ovlivňují rozvoj letecké dopravy v zemi. V současné době již čtyři letiště svojí kapacitou nevyhovují, proto investice do jejich rozšíření si mají vyžádat nejméně 1,6 miliardy USD.
Dalších 5,2 miliardy USD má směřovat na rozšíření námořního přístavu v San Antonio (Puerto de Gran Escala) a rovněž je zájem oživit a podpořit rozvoj železnice jak pro nákladní dopravu, tak přepravu osob především mezi městskými aglomeracemi. Potřebné investice v této oblasti jsou odhadovány na 5,2 miliardy USD.
Jiná studie upozorňuje na nevhodné využívání investic do dopravních systémů v rámci tzv. "zrcadlového zákona". Podle této právní normy stejná výše veřejných prostředků, jaká je investována do dopravy v hlavním městě, musí být vyčleněna také pro regiony.
Tento zákon již platí devět let, avšak místo aby tyto prostředky směřovaly do investic a zlepšení celkové dopravní infrastruktury a technického zabezpečení, v naprosté většině jsou používány pouze na dotace.
Dle této studie jenom 7 % všech prostředků směřuje do investic a dle ministryně dopravy Gloria Hutt je nutné toto radikálně změnit. Investovat se musí podle Hutt především do modernizace dopravy v regionech s cílem výrazného zlepšení dopravních služeb obyvatelstvu.

Zdroj: El Mercurio 
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Santiagu de Chile