Čína zveřejnila plán pro zavedení celostátních norem pro úspory energie

Datum: 20. 4. 2017    Průmyslový obor: Ostatní; Energetika;     Teritoriální zaměření:  Čína Čína

Národní rozvojová a reformní komise a Standardizační úřad Číny vydaly plán pro vytvoření národního systému norem v oblasti úspor energie.

22248064-120.jpgPlán uvádí, že do roku 2020 budou uvedené normy pokrývat všechny hlavní energeticky náročná průmyslová odvětví a energetické koncové produkty. S tím, že více než 80 procent ukazatelů energetické účinnosti dosáhne ukazatelů mezinárodních norem v konkrétních klíčových oblastech. Poměr kvality a hodnocení zisku v nově vydávaných povinných normách úspor energie překročí 50 procent. V oblasti průmyslu by měly být urychleně zformulovány technické normy pro úspory energie v ocelářství, u barevných kovů, v petrochemickém a chemickém průmyslu; a v oblasti obchodu, maloobchodního systému hospodaření s energií a normy pro zelená nákupní centra, trhy a služby by měly být revidovány.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Pekingu.