Dubaj zastřešuje arabský svět v ekonomické výkonnosti

Datum: 15. 5. 2018    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty

Dubaj je první z arabských zemí a čtvrtá v celosvětovém měřítku z hlediska ekonomické výkonnosti, alespoň to uvádí nová zpráva Světového centra pro konkurenceschopnost IMD sídlící ve Švýcarsku.

Zpráva sestavená Světovým centrem pro konkurenceschopnost a Dubajským úřadem pro konkurenceschopnost ministerstva pro hospodářský rozvoj řadí Dubaj před Kanadu, Japonsko, Singapur a Hongkong, stejně jako všechny země EU, s výjimkou Lucemburska.

Dubaj se umístila na první pozici v několika kategoriích, včetně hrubých domácích úspor (procento HDP), růstu zaměstnanosti, vývozu zboží a nízké míry nezaměstnanosti.

V arabských zemích vede Dubaj také v řade dalších ukazatelů, mezi něž patří přímé investice do zahraničí, prognóza inflace, výdaje na vládní spotřebu - reálný růst, exportní koncentrace podle příjmů partnerů a cestovního ruchu.

Zpráva rovněž umístila Dubaj jako první mezi arabskými zeměmi, a devátou globálně, v průměru přímých investic (6,42 procenta HDP) se zásobami 73,8 miliardy amerických dolarů před USA, Austrálií, Kanadou, Německem, Francií a Čínou.

Z pohledu přímých zahraničních investic Dubaj získala druhé místo v regionu MENA a dvanáctá celosvětově (4,51 % HDP) a celkové zásobě 28,8 miliard dolarů.

Zpráva Dubai Competitiveness 2018 porovnávala emiráty s 63 ekonomikami po celém světě na základě 346 různých ukazatelů konkurenceschopnosti.

Zdroj: www.arabianbusiness.com
Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji.