Ekvádor přijal Ekonomický program reforem

Datum: 9. 4. 2018    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Ekvádor Ekvádor

Ekvádorská vláda přijala opatření s cílem snížit státní dluh a zvýšit export

Ekvádorská vláda v čele s prezidentem předložila balík ekonomických reforem. Prezident Moreno se zavázal k restrukturalizaci a optimalizaci státního aparátu a navrhl snížení rozpočtu v exekutivních institucích o nejméně 1 000 milionů amerických dolarů. Ekonomové dlouhodobě doporučovali snížit výdaje vlády, a to aniž by došlo ke škrtům v oblasti sociálních programů a poskytování služeb. K ušetření financí má dojít prostřednictvím snížení počtu státních úředníků. Během let 2018 a 2021 se čekává celková úspora ve výši 810 milionů dolarů. Jedná se o jednu ze čtyř os Ekonomického programu fiskální stabilizace a výrobního oživení. 

Dále deklaroval snahu snížit fiskální schodek z 5,64 % v roce 2018 na 2,47 % v roce 2021 a ujistil, že se nebude zvyšovat daňově zatížení, ale zefektivňovat jejich výběr. 

Dalším pilířem je rovnováha zahraničního sektoru a udržitelnost dolarizace. „Pojďme více exportovat a přilákat investice," řekl prezident. Poslední z os je zaměřena na oživení a zvýšení výroby, spoléhající se na soukromý sektor, jež by měl být motorem ekonomického růstu. Moreno si též klade za cíl zvýšit zaměstnanost a snížit extrémní chudobu. Dalšími cíli je například zjednodušení smluv, podpora spolupráce soukromého a veřejného sektoru či podnikatelský rozvoj. 

Tento plán je dle slov Morena založen na transparentnosti a proveditelnosti, nikoliv mylných iluzí, ani přehánění. Ujistil, že program nebude mít negativní dopady na nejchudší. 

Vypracoval: tým zahraniční kanceláře CzechTrade Lima
Zdroj: www.eltelegrafo.com.ec