Implementace nových pravidel v SAE od roku 2019

Datum: 3. 1. 2019    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty

100% zahraniční vlastnictví a až 10letá víza. Nové podmínky mají přilákat více investorů, zájem je také o studenty, lékař a vědce

Zatímco do nedávna bylo možné 100% vlastnictví zahraniční společnosti pouze ve FreeZone, nová pravidla umožní cizím subjektů vlastnit ze 100 % společnosti i mimo FreeZone, tak i jejich akvizice. Tyto možnosti se však nevztahují na veškeré obory.
Dále ze 100% vlastnictví jsou vyloučeny průzkum, těžba, zpracování ropy, bankovní, pojišťovací a finanční služby, výroba zbraní a jiného vojenského materiálu, některé náborové činnosti, dodávka vody a elektřiny, rybolov a související služby, poštovní, telekomunikační a jiné audiovizuální služby, silniční a letecká doprava, tisk a publikování, lékařské maloobchodní prodejny (včetně lékáren), krevní banky a společnosti spravující jedovaté látky/jedy.
10letá víza pak připadají v úvahu pro jednotlivce, kteří jsou činní ve zdravotnictví, vědě a výzkumu.
5letá víza jsou zavedena pro vynikající studenty s cílem podpořit je v jejich rozhodování o výběru SAE jako země, kde budou uvádět v praxi své vzdělání. Investoři pak budou mít možnost dosáhnout na 5- nebo 10letá víza, a to dle výše jejich investice. Víza ve stejné době trvání budou poskytnuta i jejich rodinným členům.
Cizinci starší 55 let se budou moci v SAE usadit, jakmile dosáhnou na 5leté vízum pro důchod za podmínky vlastnictví nemovitosti v hodnotě nejméně 545 tis. USD, nebo naspořené částky nejméně 272 tis. USD nebo prokazatelného měsíčního příjmu ve výši nejméně 5 445 USD. V roce 2019 je také zavedena kvóta, garantující 50% podíl žen ve Federální národní radě, čítající 40 volených členů.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: https://www.arabianbusiness.com