Investice do chilského hospodářství opět rostou

Datum: 20. 5. 2019    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Chile Chile

Na čtyřleté období 2019-2022 nárůst 4,7 %.

Podle čtvrtletního hlášení Korporace kapitálového zboží (CBC), zaregistrované investice na období 2019-2022 vzrostly o 4,7 % na 53,147 miliardy USD. Státní sektor bude hlavně investovat do dopravní infrastruktury (9,1 mld. USD), těžebního průmyslu (4,8 mld. USD) a energetiky (265 mil. USD), zatímco privátní sektor hodlá realizovat nejvýznamnější investice v důlním průmyslu (9,7 mld. USD), výstavbě nemovitostí (8,4 mld. USD), energetice (7,8 mld. USD) a dopravní infrastruktuře (7,6 mld. USD). V uvedeném období stát proinvestuje 14,2 mld. USD, zatímco soukromý sektor ohlásil investice ve výši 38,9 mld. USD.

Pramen: El Mercurio
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Santiagu de Chile