Investice do obnovitelné energie v Salvadoru rostou

Datum: 13. 3. 2019    Průmyslový obor: Energetika;     Teritoriální zaměření:  Mexiko Mexiko, Salvador Salvador

Salvador za posledních 5 let závratně zvýšil podíl energie z obnovitelných zdrojů.

Salvador od roku 2013 zvýšil svou kapacitu na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů o čtvrtinu, to obnášelo investici ve výši 913,6 milionu dolarů. Z tohoto 36 % vyprodukovaly cukrovary, které investovaly 160 milionů dolarů do zvýšení své kapacity. K investici přispěly i jiné továrny, které nainstalovaly solární panely na své střechy, a v neposlední řadě soukromé solární elektrárny. 
Na letošní rok jsou připravené další projekty pro rozšíření obnovitelných zdrojů, například výstavba nové elektrárny Capella Solar a větrné a vodní elektrárny El Chaparral.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: La Prensa Gráfica