Investice v Peru se za poslední rok zvýšily o 17 %.

Datum: 8. 3. 2018    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Peru Peru

Výkon zahraničních investic v Peru se podle Ministerstva ekonomie a financí za poslední rok zvýšil o 17 %.

Tento růst se drží ve většině odvětví, avšak největší obnos investic jde do infrastruktury, výzkumu a těžebního zařízení. Očekává se, že díky zvyšujícím se cenám kovů, dojde tento rok ještě k dalšímu nárůstu investic, a to o zhruba 20 %.

V zemi roste zejména produkce želena, molybdenu, mědi, zinku, ropy, stříbra a zlata. Právě tyto tradiční vývozní komodity a jejich deriváty byly motorem, který nastartoval koncem minulého roku peruánský export, jež se zvýšil o minimálně 21% a zlepšil tak mezinárodní obchod. Díky slabému dolaru navíc roste poptávka po kovech jako rezervy. Kromě zlata, jehož cena roste, je to například i měď, kde je tomu však naopak. Právě od mědi a také niklu se z velké míry odvíjí i cena kobaltu, který se stává v poslední době čím dál žádanější komoditou. Jeho produkce je ale stále větší než poptávka po něm. V současné době je Peru s roční produkcí 152 tun zlata největším producentem této strategické suroviny v Latinské Americe. Na světovém žebříčku je pak na šestém místě. Také stojí za to zmínit, že je druhým největším světovým producentem stříbra. Před ním je už jen Mexiko. Díky již zmíněnému slabému dolaru a geopolitickým turbulencím se tak peruánské hornické společnosti, a to zejména ty, zabývající se těžbou zlata, stávají čím dál lákavější.

Kromě tohoto tradičního sektoru, který tvoří okolo 60 % celkového exportu země, roste též export v zemědělské oblasti. Hlavními produkty, které se vyváží, jsou avokádo, borůvky, víno, chřest a tropické ovoce. Od roku 2015 také stále více posiluje export textilních výrobků. Jelikož peruánský trh reaguje na inovace a poptávku, tak si tento trend zřejmě udrží i nadále. Co se naopak nejvíce dováží, jsou i nadále automobily, motorky, traktory a další dopravní prostředky.

Centrální banka BCR uvedla, že všechny indikátory měřící obchodní makroekonomická očekávání zaznamenaly zlepšení a jsou tak v optimistickém rozmezí.  Obchodní bilance registruje za minulý rok přebytek ve výši $ 6,266 milionů, což je nejvíce za posledních 5 let. I přes bouřlivou politickou situaci je inflace necelé 1 % a fiskální deficit 3 %, který se dle odhadů bude ještě snižovat. Vláda si uvědomuje důležitost příznivého prostředí pro investory, a tak se snaží zlepšovat bezpečností a sociální podmínky, aby byl místní trh atraktivní.

Vypracoval: tým zahraniční kanceláře CzechTrade Lima
Zdroj: www.gestion.pe