Itálie se stále více zajímá o ekologické zemědělství a bio produkty

Datum: 15. 5. 2018    Průmyslový obor: Zemědělství a lesnictví;     Teritoriální zaměření:  Itálie Itálie

Poptávka po bioproduktech a ekologické produkci v Itálii v posledních dvou letech setrvale roste.

V Itálii neustále dochází ke zvětšování ploch, na kterých je hospodařeno ekologicky. Podle posledních údajů za rok 2016 se ekologicky hospodařilo celkem na 1 795 650 hektarech; oproti roku 2015 se tato plocha zvýšila o 20,3 procenta. V roce 2016 také vzrostl počet certifikovaných zemědělců (72 tisíc subjektů; zvýšení o 20 procent oproti roku 2015). Ekologické subjekty v roce 2016 tvořily 4,4 % z celkového počtu zemědělských subjektů (nárůst o jedno procento ve srovnání s předešlým rokem).

Obecným trendem je zvyšování zájmu o bio produkty, a to jak rostlinného tak živočišného původu. V první polovině roku 2017 činil nárůst spotřeby bio masa dokonce 85 procent, a obecně spotřeba bio produktů vzrostla o 10,3 procenta. Nejčastěji se označení bio vyskytuje v produktové kategorii medy (12,9 %), vejce (7,8 %) a zelenina (5,6 %).

Zdroj: sinab.it
Vypracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Miláně.