Itálie zaostává v inovacích do zemědělství

Datum: 20. 3. 2019    Průmyslový obor: Zemědělství a lesnictví;     Teritoriální zaměření:  Itálie Itálie

Agrifood Innovation Index uvádí, že evropským leaderem zemědělských inovací je Nizozemsko, následované Belgií, Německem a Dánskem. Itálie se pohybuje uprostřed klasifikace.

Výsledky studie jsou shrnuty v indexu, který měří od 0 do 100 stupeň inovace italského primárního sektoru na základě údajů o zemědělské produkci a jejím vlivu na životní prostředí. Index shromažďuje ukazatele produktivity plodin a hospodářských zvířat a ukazatele environmentální udržitelnosti. Nejlepšího výsledku dosáhlo Nizozemsko s 88 body, za ním následuje Belgie a Německo s 62, Dánsko s 56. Itálie získala 49 bodů.

Italské zemědělství penalizuje několik faktorů: pouhých 15 % italských zemědělců je mladších 44 let a jen 6 % má plné zemědělské vzdělání. Navíc, s výrobní hodnotou přibližně 43 tisíc EUR, mají italské zemědělské podniky třikrát až čtyřikrát nižší hospodářskou velikost než ty ve Spojeném království, Francii nebo Německu. Itálie se také umístila na posledních místech v hodnocení investic do výzkumu a vývoje. Na VaV jde 0,52 % HDP ve srovnání s průměrem EU 0,72 %. Veřejné výdaje na výzkum a vývoj v zemědělství v Itálii činí pouze 4,5 EUR na osobu (např. v Irsku je výše rovna 20,2 EUR).

Zdroj: Il Sole 24 Ore
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Milán.