Lagos je stále jedničkou mezi přístavy.

Datum: 5. 2. 2019    Průmyslový obor: Dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení;     Teritoriální zaměření:  Nigérie Nigérie

Investice do lodního průmyslu neustále rostou.

Výkonný tajemník nigerijské rady pro vývoj a monitorování (NCDMB) Simbi Wabote vyzval všechny subjekty pohybující se v námořním průmyslu, aby využívaly všech příležitostí, které toto odvětví skýtá. Za období 4 posledních let na vláda a soukromí investoři vynaložili na nákup námořní plavidel částku 3 047 miliard dolarů. Tato částka představuje, jak nákup nových plavidel, tak i využití plavidel repasovaných. Námořní průmysl je jedním z nejdůležitějších odvětví ekonomiky země a skýtá velký potenciál pro investory tak i pracující.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Lagos.