Měděný důl Los Pelambres čakají investice ve výši 1,3 miliardy USD

Datum: 8. 4. 2019    Průmyslový obor: Nerostné suroviny a polotovary;     Teritoriální zaměření:  Chile Chile

Financování bude zajištěno půjčkou zahraničních bank.

Antofagasta Minerals oznámila, že získala půjčky od renomovaných bank ve výši 1,3 miliardy USD na realizaci ambiciózního projektu INCO (Infraestructura Complementaria), jehož cílem je zvýšit produkci mědi v Los Pelambres, jejich nejvýznamnějším dolu v Chile. Díky těmto investicím má být zvýšena roční produkce mědi o 60 tisíc tun. Kromě jiného, projekt předpokládá vybudování nového mlýnu SAG, dále kulového mlýnu a dodatečných flotačních nádrží. Rovněž má být vybudováno nové odsolovací zařízení k zajištění dostatečného množství užitkové vody. Realizace celého projektu INCO by měla být dokončena v druhé polovině roku 2021.

Pramen: El Mercurio
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Santiagu de Chile