Nezaměstnanost v Turecku dosáhla 14,7 %

Datum: 15. 5. 2019    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Turecko Turecko

Nezaměstnanost dospělých (lidí nad 15 let) se dle posledně dostupných únorových dat v porovnáním s loňským rokem zvýšila o 4,1 %.

Dle tureckého statistického úřadu TuskStat se počet nezaměstaných meziročně zvýšil o 1,37 mil lidí. Celkově tak v únoru bylo nezaměstaných 4,73 mil. občanů nad 15 let věku. Nejhorší čísla zaznamenává již tradičně věková skupina 15-24 let, kde se nezaměstanost pohybovala na úrovni 26,1 %, což meziročně představovalo nárůst o 7,1 procentních bodů. 
Lepší čísla se očekávají přes jarní a letní měsíce, kdy se spustí sezónní práce ve stavitelství a turistickém průmyslu. Turecké autority letos také díky slabší místní měně očekávají vyšší zájem ze strany zahraničních turistů.

Blíže např.: https://www.aa.com.tr/en/economy/turkey-unemployment-stands-at-147-in-february/1478656
Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Istanbulu.