Objem projektů v chilském těžebním průmyslu opět roste

Datum: 20. 3. 2019    Průmyslový obor: Nerostné suroviny a polotovary;     Teritoriální zaměření:  Chile Chile

Hodnota schválených projektů převyšuje 17 miliard dolarů.

Druhým rokem za sebou roste objem schválených projektů v chilském těžebním průmyslu a jeho hodnota již činí více než 17 miliard dolarů. Vyplývá to z poslední aktualizace studie Rady pro těžební průmysl. Nárůst oproti předchozímu roku činí 10 % a v naprosté většině se jedná o projekty týkající se těžby a zpracování mědi. Tyto projekty již obdržely klíčová povolení z hlediska životního prostředí a je pro ně zajištěno financování. K jejich realizaci by mělo dojít mezi léty 2019 až 2023. Mezi největší patří budování hlubinného dolu Chuquicamata (5,56 mld. USD, majitel Codelco, uvedení do provozu v r. 2019), nové patro dolu Andes Norte (3,96 mld. USD, Codelco, 2023), rozšíření dolu Spence Growth Option (2,46 mld. USD, BHP, 2021) a dobudování infrastruktury Pelambres (1,3 mld. USD, Antofagasta Minerals, 2021).

Vedle již odsouhlasených projektů probíhají schvalovací procesy na další akce v hodnotě 35,73 miliard USD. Zvýšený zájem investorů je dán především stabilizací ceny mědi, prognózami jejího dalšího růstu a větší pružností příslušných úřadů v samotném procesu schvalování. Podle prezidenta Rady pro těžební průmysl Joaquína Villarina, tyto projekty zajistí Chile udržení pozice světového lídra v těžbě a zpracování mědi. 

Pramen: El Mercurio
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Santiagu de Chile