Preferenční dohody usnadňují vzájemný obchod

Datum: 15. 6. 2018    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Česká republika Česká republika

Evropská unie má s řadou třetích zemí uzavřeny preferenční dohody usnadňující vzájemný obchod. S dalšími zeměmi o takovýchto dohodách jedná.

Preferenční dohody mají nejčastěji podobu:

  • celní unie (CU), kdy dochází k vytvoření jednotného celního území na území účastníků dohody a spolu s tím k odstranění cel a dalších úprav omezujících či nepříznivě ovlivňujících vzájemný obchod mezi účastníky dané dohody. Jednotný postup (stejná cla a další úpravy) uplatňují účastníci dohody vně celního území, tzn. vůči třetím zemím (jako je tomu v případě Evropské unie);
  • oblasti volného obchodu (FTA), kterou tvoří jinak samostatná celní území účastníků dohody, v nichž jsou cla a další úpravy omezující obchod odstraněny pro vzájemný obchod mezi účastníky dohody, a to pro zboží původem v těchto zemích. Postup jednotlivých účastníků dohody vůči třetím zemím není tímto uspořádáním nijak dotčen.

Podrobný přehled uzavřených a aktuálně projednávaných dohod naleznete na stránkách EU.

Zpracoval kolektiv pracovníků odboru Fondy EU, CzechTrade.