SAE nadále diverzifikují průmysl

Datum: 11. 6. 2017    Průmyslový obor: Farmaceutický průmysl;     Teritoriální zaměření:  Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty

Neustále probíhajícím snahám o odklon od závislosti na příjmech z ropy má SAE pomoci také farmaceutický průmysl. Počet farmaceutických továren se má v SAE do roku 2021 zdvojnásobit

leky-24725292-120.jpgSAE očekává, že do roku 2021 bude v zemi působit 34 farmaceutických závodů, což je dvojnásobek současného počtu, tedy 17 výrobních závodů. Tento očekávaný nárůst má být v souladu s cílem vlády přeměnit SAE na globální centrum mezinárodních farmaceutických společností. Aby tato transformace mohla probíhat, příslušné ministerstvo podepsalo Memorandum o porozumění (MoU) s Free Zone Jebel Ali (FZ), která by se měla stát hostitelem těchto farmaceutických společností. Obě strany se v memorandu vyjádřily společně ke spolupráci na dosažení vytyčeného cíle na rozvoji farmaceutického odvětví v zemi tím, že hodlají v blízké budoucnosti spolupracovat zejména v otázkách týkajících se vydávání příslušných licencí farmaceutickým firmám. Rovněž přezkoumají procesy, které se mají týkat získání potřebných povolení od ministerstva, aby FZ umožnili realizovat opatření, která zvýší atraktivitu pro zahraniční investory v tomto sektoru. V memorandu je tak sděleno, že FZ bude vyvíjet maximální úsilí o posílení sektoru zdravotnictví SAE tím, že vytvoří nezbytné podmínky pro prosperitu farmaceutických společností za účelem výroby jejich produktů v SAE (FZ). V současné době působí ve FZ 54 mezinárodních farmaceutických společností. Do roku 2021 je předpoklad nárůstu farmaceutických společností na počet 75, s odhadovanými investicemi až do výše 544,5 mil. USD ročně. Ministerstvo zdravotnictví SAE má značný zájem o spolupráci s mezinárodními firmami, aby ve FZ zřídily výzkumná centra pro výrobu generických léků ve spolupráci s místními továrnami.

Zdroj: http://www.constructionweekonline.com

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji