Série seminářů Zahraniční spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji a ochrana know-how

Datum: 12. 3. 2018    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Česká republika Česká republika

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturami CzechTrade a CzechInvest zvou na druhý z cyklus seminářů Technologie 4.0 – příležitosti a výzvy zahraniční spolupráce.

Na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu se dne 19. února uskutečnil první ze série seminářů s podtitulem Zahraniční spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji a ochrana know-how.

Poděkování patří všem řečníkům, kteří přijali pozvání a prezentovali své odborné zkušenosti. Podle komentářů a následných dotazů lze usuzovat, že vystoupení byla podnětná a svým obsahem zaujala publikum.

Krátký 3minutový sestřih ze semináře naleznete na odkazu https://we.tl/MOkpeRyRjZ

Pokud vás jeho obsah zaujal, pak můžete celý seminář zhlédnout na odkazu: https://livestream.com/accounts/17590784/events/8058948/player?width=640&height=360&enableInfoAndActivity=false&defaultDrawer=&autoPlay=false&mute=false

Druhý z cyklu seminářů s názvem Kapitálový vstup zahraničního partnera se uskuteční v pátek 23. března 2018 od 10.00 hod. v budově Ministerstva průmyslu a obchodu Na Františku 32. Na tento seminář je již možné se registrovat v sekci Kalendář akcí.