Slovinsko: Pokračující hospodářský růst

Datum: 16. 7. 2019    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Chorvatsko Chorvatsko, Slovinsko Slovinsko

Evropská komise předpověděla slovinské ekonomice v roce 2019 růst ve výši 3,2 procenta a v roce následujícím 2,8 procenta.

Oproti předchozím předpovědím Evropská komise zvýšila o 0,1 procenta vyhlídky letošní ekonomiky. Ve srovnání s uplynulým rokem, kdy Slovinsko dosahovalo růstu hospodářství o 4,5 procenta, letos dojde k jeho zpomalení. Generátorem růstu v uplynulém čtvrtletí jsou i nadále investice díky výhodným podmínkám financování, vysokému využití kapacit a intenzivnímu využívání dotací z Fondů EU.
I přes pokles růstu zůstává ekonomická situace ve Slovinsku nad dlouhodobým průměrem.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Záhřeb.
Zdroj: PoselDANES