Strategické směřování britského hospodářství

Datum: 19. 5. 2017    Průmyslový obor: Energetika;     Teritoriální zaměření:  Velká Británie Velká Británie

Po oznámení předčasných voleb ve Velké Británii mnoho expertů a organizací vydalo doporučení pro směřování britského hospodářství pod novou vládou.

eko-CAQKZLE1-120.jpgMezi hlavní cíle by měl patřit důraz na inovace, otevřenost a stabilitu, podporu obnovitelných zdrojů energie a z dlouhodobého hlediska se objevují doporučení pro postupné zavedení konceptu cirkulární ekonomiky, založené na zvyšování efektivity produkce v rámci udržitelného rozvoje. Součástí konceptu je využití zdrojů po co nejdelší dobu a jejich následná efektivní recyklace / regenerace na závěru produkčního života výrobku.

Mnoho nadnárodních firem proklamuje svůj záměr používat nízkoemisní energii a nejnovější moderní technologie k ochraně životního prostředí. Mezi tyto firmy můžeme zařadit např. Ford, který oznámil svůj cíl snížit použití vody při výrobě o 72 % do 2020, Apple prohlašuje, že své 96 % energie generuje z obnovitelných zdrojů, či H&M, jež uvádí snížení karbonových emisí ve svých obchodech o 47 % během pouhých 12měsíců.

CzechTrade Londýn aktivně propojuje české výrobce v oblasti inovací, využití obnovitelných zdrojů či SMART technologií s britskými partnery. Případní zájemci o navázání spolupráce nechť se obrátí na london@czechtrade.cz.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Londýn.

Zdroj:

https://www.edie.net/news/10/Next-Government-must-prioritise-renewables-to-boost-economy--says-RenewableUK/

http://www.theactuary.com/news/2017/05/calls-for-circular-economy-to-be-at-heart-of-next-government-policy/

http://www.relocatemagazine.com/news/brexit-uk-must-be-worlds-most-innovative-economy-says-cbi-dsapsted

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/may/15/apple-walmart-environment-sustainability-targets