Úspěšná účast českých výrobců na zemědělském veletrhu AgQuip 2017 v Austrálii

Datum: 5. 9. 2017    Průmyslový obor: Zemědělství a lesnictví;     Teritoriální zaměření:  Austrálie Austrálie

Česká republika se již podruhé účastnila zemědělského veletrhu AgQuip 2017, kde měla svou oficiální českou expozici. Commonwealth Bank of Australia AgQuip Field Days je největší výstavou pro zemědělské produkty, vybavení a služby a je jednou z největších na světě svého druhu.

AgQuip se koná v srdci jedné z nejúrodnějších a zemědělsky nejrůznorodějších oblastí Austrálie v blízkosti Gunnedah v Novém Jižním Walesu. Tato akce probíhá každoročně v srpnu po dobu tří dnů. Více než 100 000 návštěvníků přišlo zhlédnout přes 3 000 společností představující nové produkty a služby či vylepšení těch stávajících, a měli možnost se setkat se zástupci těchto firem, potenciálními kupci a distributory.

Zastoupení CzechTrade v Sydney hostile tři české společnosti v rámci české národní expozice, která díky tomu nabízela hned několik různorodých produktů. Českou expozici navštívilo mnoho potenciálních i stávajících obchodních partnerů, agentů a zástupců firem.

Pro všechny tři české společnosti specializované v zemědělství byla účast na veletrhu úspěchem. Všechny v Austrálii našly potenciální obchodní partnery.

Jednou z vystavujících českých firem byla společnost SMS CZ, která je producentem zemědělských strojů, kterých vyrábí přes 140 druhů a vyváží do přes 30 zemí po celém světě. Společnost již vyváží do Austrálie a na Nový Zéland, na čemž úspěšně spolupracuje s firmou 4AG, která se také veletrhu účastnila.

BORNIT, česká společnost vyrábějící, vyvíjející a prodávající Flexitanky – pružné obaly pro přepravu a skladování kapalin jako hnojiva v zemědělství, nebo také potravinové produkty jako víno, cider či různé oleje. Jeden z obalů byl pro ukázku naplněn přímo na výstavě a přilákal několik potenciálních kupců.

Další českou společností vystavující na expozici byla firma EURO bagging, výrobce vysoce kvalitních technologií pro ukládání a zpracování píce, obilovin, vedlejších produktů a kompostování. EURO bagging již má dealery po celé Evropě, na Blízkém východě, v Číně a několik referencí na Novém Zélandu.

Navíc zde byl k vidění další český produkt, a to unikátní svahová sekačka Spider, která je ovládána dálkově. Tento výrobek je již importován na Nový Zéland firmou Inlon, která byla na veletrhu také přítomna.

AgQuip a CzechTrade Sydney s Českou národní expozicí byl skvělou příležitost k navázání nových obchodních kontaktů a prohloubení těch stávajících.Veletrh nabídl jedinečnou příležitost pro dodavatele zemědělské techniky, zařízení, technologií a služeb předvést své inovativní a mezinárodně uznávané produkty. Všechny z účastnících se českých firem byly úspěšné v nalezení nových potenciálních obchodních partnerů či distributorů. To je skvělý úspěch!

CzechTrade Sydney děkuje zástupcům českých firem za účast a tímto zve na veletrh The Commonwealth Bank of Australia AgQuip Field Days 2018!

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Sydney.