V Ukrajině se připravuje reforma zdravotnictví

Datum: 13. 9. 2017    Průmyslový obor: Zdravotnická technika; Služby; Biotechnologie; Farmaceutický průmysl;     Teritoriální zaměření:  Ukrajina Ukrajina

Nadcházející měsíce budou pro ukrajinské zdravotnictví rozhodující, protože ukrajinský parlament Nejvyšší rada bude muset projednat návrhy zákona o ustanovení zdravotní reformy. Hlavním dokumentem je číslo 6327 "O státní finanční záruce za poskytování lékařských služeb".

Návrh zákona popisuje budoucí systém ukrajinské medicíny: balíček lékařských služeb garantovaný státem, fungování Národní zdravotní služby atd. Pokud budou dokumenty přijaty, v příštích třech letech se v zemi zavede nový systém zdravotní péče.

Stav domácí ekonomiky, nedostatek pojišťovnictví ve zdravotnictví a očekávání reforem nyní zadržuje rozvoj soukromé zdravotní péče v zemi.

Pokračující pokles celkové úrovně veřejných zdravotních služeb zapříčinil, že v loňském roce se posílil rozvoj soukromého sektoru, ale ne tak aktivně jako v předchozích letech.

Ve srovnání s předchozími pěti – šesti lety byl v roce 2016 vydán na Ukrajině rekordně nízký počet licencí na lékařskou praxi: 822 pro celou zemi, z nichž asi 100 bylo v Kyjevě a blízkém regionu. Podobná statistika může svědčit o tom, že všichni zájemci o soukromou praxi již získali licenci dříve. Avšak spíše utichla horlivost potenciálních investorů kvůli těžkému ekonomickému stavu země a malým finančním možnostem potenciálních zákazníků, což potvrzuje skutečnost, že více licencí získali soukromí lékaři nikoliv právnické osoby (266 licencí vyřídily právnické osoby, 560 - soukromí praktičtí lékaři). Lékaři z veřejných nemocnic stále pokračují v otevírání soukromých ordinací.

Zároveň se na Ukrajině otevírají plnohodnotné soukromé kliniky a ambulantní kliniky. Podíl soukromých zdravotnických institucí na Ukrajině sice stále nepřesahuje 8-10 %, nicméně během uplynulých šesti měsíců bylo v domácím soukromém lékařství otevřeno několik nových institucí. K nim patří nová soukromá porodnice "Leleka" s kapacitou 2,5 tisíc porodů za rok. Investice do projektu dosáhly 17 mil. USD. Rovněž tak v lednu otevřela soukromá klinika Into-Sana v Kyjevě ambulantní komplex s rozsáhlými diagnostickými možnostmi. Společnost "Medikom" plánuje otevření nového zdravotnického centra na konci roku.

V roce 2016 dosáhl trh soukromých lékařských služeb přibližně 633 mil. EUR (včetně nezdaněných příjmů, jejichž podíl se odhaduje na úrovni 40 %), přičemž polovinu trhu zastává zubní lékařství. Trh soukromých diagnostických laboratoří se podílí na celkovém finančním koláči 70 až 75 mil. EUR.

Z hlediska poměru právnických subjektů a soukromých lékařů, tak  příjmy soukromých praktických lékařů  činily cca 120 mil. EUR v celkových příjmech soukromého zdravotnictví. V nadcházejících letech očekávají odborníci a účastníci trhu zrychlení rozvoje ukrajinského trhu soukromých zdravotnických služeb, slučování malých hráčů, rozšíření sortimentu služeb.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Kyjevě.
Zdroj: www.business.ua