Ve Francii vytvářejí většinu pracovních míst velké podniky

Datum: 13. 11. 2017    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Francie Francie

Podle INSEE (Francouzský národní institut pro statistiku a ekonomické studie) jsou velké podniky (s více než 250 zaměstnanci a ročním obratem nižším než 1,5 miliard eur) hlavními tvůrci pracovních míst ve Francii. Naproti tomu malé a střední podniky, často označovány jako motor národního hospodářství, vytvořily za stejné období téměř třikrát méně pracovních míst.

Celkem mezi lety 2009 a 2015 vytvořily velké podniky 337 500 pracovních míst, zatímco malé a střední podniky přispěly pouze 96 400 novými pracovními místy. Nicméně tyto rozdíly v počtu vytvořených pracovních míst lze do značné míry vysvětlit skutečností, že právní jednotky mohou velmi jednoduše změnit svou obchodní kategorii. Velkou část nárůstu počtu zaměstnanců velkých podniků tak lze připisovat přílivu pracovních míst z malých a středních podniků, které překročily prahovou hodnotu 250 zaměstnanců nebo se začlenily do velké obchodní skupiny.

Zdroj: L’Usine Nouvelle
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Paříži.