Zahraniční investory v Mexiku nejvíce láká energetický a automobilový sektor

Datum: 8. 3. 2018    Průmyslový obor: Energetika; Automobilový průmysl; Investice;     Teritoriální zaměření:  Mexiko Mexiko

Téměř čtvrtina veškerých přímých zahraničních investic za rok 2017, tj. 6, 972 miliard dolarů, putovala do výroby vozidel. Velký nárůst, tzn. o 31 %, zaznamenal i energetický sektor, který obdržel investice ve výši 4, 299 miliard dolarů.

Velká část investic, která směřovala do automobilového sektoru, šla na výrobu automobilů, nákladních vozidel, karosérií či automobilových součástek. Toto průmyslové odvětví celkem získalo o 35 % vyšší sumu, než tomu bylo v roce 2016. Celkem 3, 35 miliard putovalo na výrobu automobilů a nákladních vozidel, výroba automobilových součástek obdržela obnos ve výši 3, 516 miliard dolarů. Celkově si přímými zahraničními investicemi mexický automobilový sektor polepšil o 29, 6 miliard dolarů.

Magnetem na investice se stal i energetické odvětví, více než polovina všech investic byla směřována do společností zabývající se dopravou zemního plynu potrubím. Finanční podpory se dostalo také těžbě ropy, perforaci ropných a plynových vrtů, či na distribuci elektrické energie. V poslední řadě putovaly investice za 3, 54 miliard dolarů do stavebního průmyslu, který zaznamenal v poslední době vysokou aktivitu kvůli výstavbě komunikačních sítí.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Financiero