Exportní poradenství

CzechTrade vám pomůže s identifikací exportního potenciálu a volbou vhodného teritoria.

Zkušení a oborově specializovaní konzultanti agentury CzechTrade jsou připravení s vámi projednat vaše exportní záměry.

CzechTrade disponuje rozsáhlou sítí zahraničních kanceláří. Pracovníci v zahraničí se výborně orientují na příslušném trhu, znají místní podnikatelské prostředí, zvyky, životní styl, mentalitu, dokážou odhadnout reálnost očekávaných výsledků, těží z kontaktů na místní podnikatele, úřady či právní kanceláře. CzechTrade je v zahraničí vnímán jako solidní státní agentura. Zahraniční kanceláře tak otvírají pomyslné dveře k jejich potenciálním obchodním partnerům.

Příklady služeb CzechTrade, které můžete využít při pronikání na zahraniční trhy:

Vstupní exportní konzultace

Exportní konzultanti CzechTrade informují české podnikatele o systému státní podpory exportu, pomohou zhodnotit exportní připravenost klienta.

Detailní cílený průzkum trhu

CzechTrade poskytne informace o vybraném zahraničním trhu, legislativě, dovozních podmínkách, platební morálce, obchodních zvyklostech, informace o konkurenci, cenách, distribučních kanálech, možnostech prezentace v teritoriu, doporučí vhodné formy vstupu na trh, možnosti založení společnosti a další dle vašich požadavků.

Průzkum veletrhu

Pracovníci agentury CzechTrade zajistí prezentační materiály, katalogy a kontakty u firem ve sledovaném oboru dle zadaných kritérií.

Zjištění bonity zahraničních obchodních partnerů

CzechTrade zprostředkuje relevantní informace od renomovaných, specializovaných agentur. Přidanou hodnotou služby je překlad a interpretace zjištěných informací dle sledovaných parametrů.

Organizace obchodních jednání

CzechTrade vám pomůže naplánovat jednotlivá obchodní jednání se zahraničními partnery tak, abyste maximálně využili čas a minimalizovali rizika spojená s místními odlišnostmi, v případě vašeho zájmu se konkrétního jednání zúčastní zástupce CzechTrade a pomůže vám např. s tlumočením.

Oslovení potenciálních obchodních partnerů a ověření jejich zájmu o výrobek/službu

CzechTrade na základě individuálního zadání vyhledá a osloví zahraniční subjekty s firemní nabídkou. Klient získá přehledný seznam potenciálních obchodních partnerů a aktuální kontaktní údaje na zjištěné kompetentní osoby. Zahraniční pracovníci agentury doporučí další kroky k navázání úspěšné spolupráce.

Dlouhodobá exportní asistence

CzechTrade vám nabízí dlouhodobou spolupráci při vašich aktivitách na zahraničních trzích. Pokud si budete v zahraničí zakládat vlastní kancelář nebo pobočku, můžete dočasně využít zázemí zahraničních kanceláří CzechTrade, přístupu k důležitým informačním zdrojům nebo podpory ze strany zahraničních zástupců CzechTrade, např. v podobě asistence při výběru místního zástupce, monitoringu konkurence, jednání s úřady či certifikaci výrobků.

Svět se neustále mění a s ním se vyvíjejí i zahraniční trhy, vznikají nové a nové exportní příležitosti, legislativa prochází úpravami a obchodní zvyklosti se liší teritorium od teritoria. Proto vám CzechTrade nabízí i možnosti exportního vzdělávání. Přehled pořádaných akcí naleznete v Kalendáři akcí.