Exportní poradenství

CzechTrade vám pomůže s identifikací exportního potenciálu a volbou vhodného teritoria.

PORADENSTVÍ VE 3 KROCÍCH

1. IDENTIFIKACE POTŘEB EXPORTÉRŮ

Třináct regionálních konzultantů pomáhá firmám s určením konkrétních exportních potřeb přímo v regionu klienta. Informace následně předávají exportnímu konzultantovi v pražské centrále.

Regionální exportní konzultanti

2. STRATEGIE VSTUPU NA ZAHRANIČNÍ TRHY

Exportní konzultanti na centrále CzechTrade připraví pro klienta individuální akční plán vstupu na nové trhy nebo posílení pozic na trzích stávajících. Řešení aktivně konzultují se zástupci zahraničních kanceláří CzechTrade. Nadále informují firmu o aktuálních obchodních příležitostech. 

Exportní konzultanti CzechTrade

3. ÚSPĚŠNÝ VSTUP NA ZAHRANIČNÍ TRHY

Zahraniční kanceláře CzechTrade podpoří proces rozhodování a učiní aktivní kroky pro vstup na trh, a to formou individuální služby, organizací obchodních jednání nebo účastí na veletrhu. Ověří zájem o produkt nebo službu klienta. 

Zahraniční kanceláře CzechTrade

 

Své exportní zájmy můžete bezplatně konzultovat s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade i na pravidelných akcích, které pořádáme:

  • Únorový Meeting Point CzechTrade v Praze
  • Červnové setkání Obchodních radů a ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade
  • Říjnový Meeting Point CzechTrade v Brně

Na dalších akcích:

  • Konzultační den s ředitelem zahraniční kanceláře CzechTrade
  • Teritoriální konference
  • Exportně zaměřené semináře s řediteli zahraničních kanceláří a dalšími odborníky
  • Online exportní semináře s řediteli zahraničních kanceláří
  • Online Sourcings Days se zahraničními nákupčími
  • Online konzultace s řediteli zahraničních kanceláří vedené přes Skype   

Termíny pořádaných akcí naleznete v kalendáři.