Exportní poradenství

Pomáháme zhodnotit exportní připravenost vaší firmy. Identifikujeme exportní potenciál a volbu vhodného teritoria. Navrhneme strategii vstupu na zahraniční trhy.

PORADENSTVÍ VE 3 KROCÍCH

1. IDENTIFIKACE POTŘEB

V rámci úvodní konzultace s klienty důkladně procházíme jejich obchodní cíle v zahraničí a s nimi související otázky. Naši exportní konzultanti tak pomáhají firmám určit jejich silné a slabé stránky a vymezit konkrétní potřeby.

2. STRATEGIE

Na základě úvodní konzultace připravují naši exportní konzultanti konkrétní strategii vstupu na zahraniční trhy s přihlédnutím k individuálním potřebám klienta. Strategie je zpracována ve spolupráci se zahraničními kancelářemi CzechTrade.

3. ÚSPĚCH

Naše zahraniční kanceláře pomáhají klientům s rozhodováním o dalších krocích na základě navržené strategie a své lokální expertizy. Aktivně vyhledávají a ověřují potenciální obchodní partnery, organizují obchodní jednání či zajišťují prezentaci klienta na veletrzích. 
 

Své exportní zájmy můžete bezplatně konzultovat s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade i na pravidelných akcích, které pořádáme:

  • Únorový Meeting Point CzechTrade v Praze
  • Červnové setkání Obchodních radů a ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade
  • Říjnový Meeting Point CzechTrade v Brně

Na dalších akcích:

  • Konzultační den s ředitelem zahraniční kanceláře CzechTrade
  • Teritoriální konference
  • Exportně zaměřené semináře s řediteli zahraničních kanceláří a dalšími odborníky
  • Online exportní semináře s řediteli zahraničních kanceláří
  • Online Sourcings Days se zahraničními nákupčími
  • Online konzultace s řediteli zahraničních kanceláří vedené přes Skype   

Termíny pořádaných akcí naleznete v kalendáři.