Datum:12.04.2023
Průmyslový obor: Energetika, Voda, odpady a životní prostředí
Teritoriální zaměření:
Austrálie - vlajka Austrálie,
Nový Zéland - vlajka Nový Zéland

Austrálie následuje Evropu a postupně zavádí povinnou recyklaci solárních panelů

Austrálie recykluje 17 % materiálů z PV panelů. Cena za jejich recyklaci stále výrazně přesahuje cenu za likvidaci.

Stát Victoria jako první zakázal likvidaci starých solárních panelů ukládáním na skládky a vyžaduje jejich recyklaci. Lídři státu Queensland se do 17. dubna vyjádří k podobnému návrhu.

Povinné recyklování solárních panelů je v Austrálii novinkou a následuje tím Evropu, kde podobné nařízení funguje od roku 2012. Evropské země se zavázaly k recyklaci 80 % materiálu z PV panelů.

Vláda státu Queensland předpovídá, že pokud nenařídí povinnou recyklaci starých PV panelů, objem odpadu z PV panelů do roku 2030 dosáhne 17 000 tun.

Austrálie stejně jako Evropa hodlá do roku 2030 recyklovat 80 % materiálů ze solárních panelů. Vyčlenila 1,1 miliardy australských dolarů v Recycling and Jobs Fund budget, abys tento cíl podpořila.

Austrálie očekává, že první solární elektrárny začnou staré PV panely nahrazovat novými právě od roku 2030. To způsobí náhlý nárůst cenného odpadu. Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje IRENA předpovídá, že do roku 2030 bude mít Austrálie 30 až 145 tisíc tun odpadu ze solárních panelů. V roce 2040 pak objem tohoto odpadu dosáhne 450 tisíc tun.

Ředitel recyklační firmy PV Elecsome Neeraj Das poznamenal, že města ve státě Queensland těžko hledají možnosti pro recyklování starých PV panelů. Jeho firma je v kontaktu se skládkami, které jsou plné solárních panelů, které byl poškozené už při instalaci nebo v důsledku nevlídného počasí.

Právě jedno až tři procenta panelů se poškodí už během instalačního procesu. Nejčastěji při transportu po nezpevněných cestách. S ohledem na množství instalovaných PV panelů v Austrálii se jedná o tři miliony poškozených panelů.

Nicméně náklady spojené s recyklací starých panelů jsou stále vysoké v porovnání s uložením na skládkách. Firma PV Elecsome účtuje za recyklaci jednoho solárního panelu 10 australských dolarů, zatímco skládka za zlikvidování účtuje pouhé dva dolary. Neeraj Das věří, že ruku v ruce s dosažením vyššího obratu se cena za recyklaci sníží na 3 dolary za panel.

Recyklace solárních panelů v Austrálii je stále u zrodu V Austrálii je recyklováno přibližně pouze 17 % materiálů ze solárních panelů. Zpravidla se recykluje hliníkový rám, kabely a rozvodový box. Naopak sklo, křemík, polymer a zadní stěny často končí na skládkách.

Napřed v recyklování PV panelů jsou státy Nový Jižní Wales a Victoria. Působí tam osm firem zabývajících se touto problematikou, a to Lotus Energy, Reclaim PV, PV Industries, SolaCycle, CMA Ecocycle, Solar Recovery Corporation (SRC) a Ecoactiv. Scipher Technologies je zase největší licencovaná recyklační linka ve Victorii, která zároveň dostala od státu Nový Jižní Wales podporu 1,7 milionu australských dolarů na výstavbu nové recyklační linky v Albury. Firma SRC má ve státě tři linky, a to ve městech Townsville, Biloela a Brisbane, přičemž každá linka slibuje recyklaci až 180 000 panelů za rok.

Neeraj Das poukazuje na fakt, že Austrálie má zákaz exportovat skleněný odpad, ale na solární panely, které tvoří ze 70 % sklo se povinnost recyklace nevztahuje. 

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Austrálie.

Zdroj: https://reneweconomy.com.au/

Další aktuality