Datum:31.03.2023
Průmyslový obor: Voda, odpady a životní prostředí
Teritoriální zaměření:
Indonésie - vlajka Indonésie

Obliba start-up firem je v Indonésii na vzestupu

Úspěšné firmy se objevují především v tradičních oborech, ale zasahují i do takové oblasti jako je odpadové hospodářství.

Indonésii se těší velké popularitě start-upové firmy. Řeč je o indonéské firmě Waste4Change z ostrova Jávy. Ta vzdělává firmy v přístupu k odpovědnosti v odpadovém hospodářství. Mohamada Bijaksana Junerosano, zakladatele firmy,  vedlo k založení firmy doslova naštvání z obřího množství odpadů, se kterým se okolo sebe setkával. Chtěl přijít s nápadem, něčím pozitivním, co by vedlo firmy k větší odpovědnosti při nakládání s odpady. Firmy nejen vede k třídění odpadů na organickou nebo anorganickou hmotu, ale zároveň je pro ně vypracován software s evidencí. Výsledná evidence vede k přesvědčení, že je v každé firmě produkován odpad v množství, které může mít vliv na okolní životní prostředí. Zároveň se tím vychovávají zaměstnanci k environmentální odpovědnosti.

Start-up byl založený v roce 2012. Poskytuje programy odpadového hospodářství pro jednotlivé firmy a nabízí širokou škálu produktů a zařízení od pracovních rukavic až po kompostéry nebo drtiče bioodpadu. V neposlední řadě se zařazuje do akademické činnosti, když založil Akademii odpadového hospodářství. Waste4Change se také zabývá publikační činností. Vydává odborné brožury o spalování pevných odpadů, likvidaci odpadů nebo biologické degradaci odpadů.

Na začátku března firma podepsala sedm nových kontraktů za 16 mil. dolarů. Klienti mají zájem o zavádění systému odpadového hospodářství. Jejich zájem svědčí o kvalitě a potřebnosti firmy Waste4 Change, která se těší z výsledků své práce. Noví klienti se rekrutují z výroby stavebních hmot i logistiky. Mohamad Bijaksana Junerosano zmiňuje, že základními pilíři firmy jsou edukace firem a aplikace systému odpadového hospodaření do každodenní činnosti firem. Firma poskytuje služby i velkým producentům odpadu. Toto úspěšná firma dnes mimo jiné provozuje čtyři závody na třídění a likvidaci odpadů.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Indonésie.

Source: www.Waste4Change, www.jakartapost.com


Další aktuality