Nabídky Evropské komise

CzechTrade připravuje v současném programovém období možnost čerpat ze stávajících projektů až do roku 2022 a další projekty z OP PIK na podporu MSP. V nadcházejícím období spolupracuje se zástupci Evropské komise na využití prostředků pro ČR přímo z programů EU, především v oblasti KET.

Prostřednictvím agentury CzechTrade s podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, probíhá také spolupráce s agenturou CEBRE, která působí v Bruselu ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Belgii a od roku 2015 poskytuje asistenci pro české exportéry při vstupu na belgický trh v rámci služeb CzechTrade.

Evropská unie má s řadou třetích zemí uzavřeny preferenční dohody usnadňující vzájemný obchod. S dalšími zeměmi o takovýchto dohodách jedná. Podrobný přehled uzavřených a aktuálně projednávaných dohod naleznete na stránkách EU.

Agentura CzechTrade bude přinášet každý měsíc vybrané aktuality a nabídky z EK zaměřené na podporu podnikání, výzkum a vývoj a dalších témat především z oblasti KET.