OPPIK

Indikativní seznamy akcí interních projektů agentury CzechTrade NOVUMM a NOVUMM KET jsou aktualizované na období 2021-2022 a je prodloužen termín příjmu přihlášek na podporované výstavy a veletrhy.

Vyhlášení výzev č. 5 a 6 k podání přihlášek k účasti na akcích v rámci interního projektu agentury CzechTrade Design pro konkurenceschopnost.

NOVUMM

Interní projekt NOVUMM realizovaný agenturou CzechTrade poskytuje podporu formou zvýhodněné služby na účast malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích se zaměřením na prioritní obory českého průmyslu.

NOVUMM KET

Interní projekt NOVUMM KET realizovaný agenturou CzechTrade poskytuje podporu formou zvýhodněné služby na účast malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích se zaměřením na oblast klíčových technologií.

Design pro konkurenceschopnost

Interní projekt Design pro konkurenceschopnost, realizovaný agenturou CzechTrade, nabízí zvýhodněné služby průmyslových a produktových designérů z Adresáře designérů a podporu účasti na zahraničních výstavách a veletrzích zaměřených na propagaci designu.

Interní projekty NOVUMM a NOVUMM KET

  • NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ (NOVUMM)
  • NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ V OBLASTI KLÍČOVÝCH TECHNOLOGIÍ (NOVUMM KET)
  • Design pro konkurenceschopnost 

jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu).

OPPIK-cj-bar_650a.jpg

Hlavní cíle projektů:

  • Usnadnění vstupu malých a středních podniků (MSP) na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí,
  • Marketingová podpora MSP především v oblasti nových technologií,
  • Zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti MSP prostřednictvím designu nových produktů, včetně posouzení jejich tržního potenciálu a propagace průmyslového designu na zahraničních akcích.

Malým a středním podnikům je v rámci interních projektů agentury CzechTrade poskytována podpora de minimis formou zvýhodněných služeb. Firmy nezískávají od agentury CzechTrade peněžní prostředky, ale služby za zvýhodněných podmínek.

Veškeré informace k jednotlivým projektům a podmínky pro získání zvýhodněných služeb naleznete v dokumentech níže.

Pravidla způsobilosti a publicity
Pravidla_zpusobilosti_a_publicity (0MB)

Manuál JVS
Manual_JVS_ESI_fondu (4MB)

Definice malého a středního podniku (MSP) 
www.agentura-api.org/cs/metodika/msp