Design pro konkurenceschopnost

Interní projekt Design pro konkurenceschopnost, realizovaný agenturou CzechTrade, nabízí zvýhodněné služby průmyslových a produktových designérů z Adresáře designérů a podporu účasti na zahraničních výstavách a veletrzích zaměřených na propagaci designu.

Služby projektu DESIGN jsou určené malým a středním firmám, které realizují svou podnikatelskou činnost v České republice mimo NUTS 2 Praha. Cílem projektu je pomoci inovativním výrobním firmám propojit se s profesionálními designéry, tím zvyšovat kvalitu jejich výrobků a schopnost prorazit na celosvětový trh. Firmy nezískávají od agentury CzechTrade peněžní prostředky, ale služby za zvýhodněných podmínek.

Aktivity

​Individuální spolupráce s designérem

Zvýhodněná služba zahrnuje analýzu stavu designu a konkurence, definování budoucích změn (skici), rámcový harmonogram, finanční analýzu nákladů na změnu designu, rozpracování zvolené varianty, vytvoření 3D modelu nebo počítačové vizualizace, autorský dozor při zavádění designu do praxe (spolupráce designéra při výrobě prototypu). Provedené činnosti a jejich výstupy budou obsahem Zprávy z individuální spolupráce s designérem, kterou na základě podkladů od firmy a designéra zpracuje agentura CzechTrade.

Specifikaci, podmínky pro poskytnutí zvýhodněné služby a způsob zasílání přihlášek naleznete ve Výzvě č. 7.

Souborové přílohy

ARCHIV

Projekt Design pro konkurenceschopnost je koncipován jako interní projekt agentury CzechTrade v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a využívá prostředky z evropských strukturálních fondů. Řídicím orgánem OP PIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

OPPIK-cj-bar_650a.jpg