Design pro konkurenceschopnost

Prostřednictvím projektu jsme formou zvýhodněných služeb podporovali spolupráci firem s designéry z Adresáře designérů CzechTrade a účasti na zahraničních veletrzích, zaměřených na propagaci designu.

Nyní probíhá příprava navazujícího dotačního nástroje Design Credits, který je součástí komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, iniciativy: Kreativní vouchery.

Bude se opět jednat o podporu produktového designu pro průmyslovou výrobu pro malé a střední podniky.

Dodavateli designérských služeb budou designéři, registrovaní v Adresáři designérů CzechTrade.

Podrobné podmínky programu Design Credits budou obsaženy ve výzvě, jejíž vyhlášení přepokládáme letos v prosinci a příjem žádostí o podporu plánujeme od ledna roku 2023.

V rámci první výzvy (rok 2023) se počítá s poskytnutím podpory na přibližně 60 design inovací.

Výzva bude zveřejněna na webu Ministerstva kutury ČR, které je majitelem komponenty a CzechTrade. Žádosti o dotace se budou podávat prostřednictvím dotačního portálu ministerstva.

Zájemcům o program Design Credits poskytneme metodickou pomoc a konzultace projektových žádostí.

 

ARCHIV

Projekt Design pro konkurenceschopnost je koncipován jako interní projekt agentury CzechTrade v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a využívá prostředky z evropských strukturálních fondů. Řídicím orgánem OP PIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

OPPIK-cj-bar_650a.jpg