Design pro konkurenceschopnost

Interní projekt Design pro konkurenceschopnost, realizovaný agenturou CzechTrade, nabízí zvýhodněné služby průmyslových a produktových designérů z Adresáře designérů a podporu účasti na zahraničních výstavách a veletrzích zaměřených na propagaci designu.

Služby projektu DESIGN jsou určené malým a středním firmám, které realizují svou podnikatelskou činnost v České republice mimo NUTS 2 Praha. Cílem projektu je pomoci inovativním výrobním firmám propojit se s profesionálními designéry, tím zvyšovat kvalitu jejich výrobků a schopnost prorazit na celosvětový trh. Firmy nezískávají od agentury CzechTrade peněžní prostředky, ale služby za zvýhodněných podmínek.

Aktivity

  • individuální spolupráce s designérem formou zvýhodněných služeb  designérů z Adresáře designérů CzechTrade ve výši 50 % způsobilých výdajů (maximálně 50 000 Kč)
  • propagace designu v zahraničí formou individuální prezentace na zahraniční akci, pořádané agenturou CzechTrade, spadající do projektu DESIGN ve výši 50 % způsobilých výdajů (maximálně 130 000 Kč)
  • bezplatná prezentace v Adresáři designérů CzechTrade pro průmyslové a produktové designéry z členských států EU

​Individuální spolupráce s designérem

Momentálně pro vás připravujeme novou výzvu na projekt s předpokladem podávání přihlášek od září 2021. S případnými dotazy Vám ráda pomůže vedoucí manažerka projektu Zuzana Sedmerová, kterou můžete kontaktovat na emailové adrese: zuzana.sedmerova@czechtrade.cz, nebo na telefonním čísle: +420 724 009 829.

Zvýhodněná služba zahrnuje analýzu stavu designu a konkurence, definování budoucích změn (skici), rámcový harmonogram, finanční analýzu nákladů na změnu designu, rozpracování zvolené varianty, vytvoření 3D modelu nebo počítačové vizualizace, autorský dozor při zavádění designu do praxe (spolupráce designéra při výrobě prototypu). Provedené činnosti a jejich výstupy budou obsahem Zprávy z individuální spolupráce s designérem, kterou na základě podkladů od firmy a designéra zpracuje agentura CzechTrade.

Specifikaci, podmínky pro poskytnutí zvýhodněné služby a způsob zasílání přihlášek naleznete ve Výzvě č. 5.

Souborové přílohy

Propagace průmyslového designu v zahraničí

Příjem přihlášek na schválené zahraniční akce probíhá od 5. 6. 2020 do 30. 12. 2021 nebo do vyčerpání limitního příspěvku na poskytování podpory de minimis.

Zvýhodněná služba zahrnuje zajištění výstavní plochy pro realizaci individuální expozice včetně zápisu do veletržního katalogu. Specifikaci, podmínky pro poskytnutí zvýhodněné služby a způsob zasílání přihlášek naleznete ve Výzvě č. 6.

Souborové přílohy

ARCHIV

Projekt Design pro konkurenceschopnost je koncipován jako interní projekt agentury CzechTrade v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a využívá prostředky z evropských strukturálních fondů. Řídicím orgánem OP PIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

OPPIK-cj-bar-600.jpg