OPPI

Předchůdce projektu OPPIK, který byl ukončen v roce 2013. V rámci něj bylo možné získat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU pro podporu Vašeho podnikání prostřednictvím projektů realizovaných agenturou CzechTrade.

SVV 2013-2014

Agentura CzechTrade je realizátorem projektu SVV 2013-2014 zaměřeného na zvýšení marketingové připravenosti zejména malých a středních podniků na zahraničních trzích.

Design

Interní projekt DESIGN realizovaný agenturou CzechTrade nabízí zvýhodněné služby profesionálních designérů z Adresáře designérů a podporu účasti na zahraničních výstavách a veletrzích zaměřených na propagaci designu.

Archiv

Archiv projektů realizovaných z operačních programů Podnikání a inovace (OPPI) a Průmysl a podnikání (OPPP).

Tyto projekty si kladly za cíl podpořit podniky na zahraničních trzích a zvýšit jejich konkurenceschopnost. Výsledky můžete nalézt v archivu projektů.