OPPI

Předchůdce projektu OPPIK, který byl ukončen v roce 2013. V rámci něj bylo možné získat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU pro podporu Vašeho podnikání prostřednictvím projektů realizovaných agenturou CzechTrade.

Tyto projekty si kladly za cíl podpořit podniky na zahraničních trzích a zvýšit jejich konkurenceschopnost. Výsledky můžete nalézt v archivu projektů.

  • SVV 2013-2014
    Agentura CzechTrade je realizátorem projektu SVV 2013-2014 zaměřeného na zvýšení marketingové připravenosti zejména malých a středních podniků na zahraničních trzích.
  • Design
    Interní projekt DESIGN realizovaný agenturou CzechTrade nabízí zvýhodněné služby profesionálních designérů z Adresáře designérů a podporu účasti na zahraničních výstavách a veletrzích zaměřených na propagaci designu.
  • Archiv
    Archiv projektů realizovaných z operačních programů Podnikání a inovace (OPPI) a Průmysl a podnikání (OPPP).