SVV 2013-2014

Agentura CzechTrade je realizátorem projektu SVV 2013-2014 zaměřeného na zvýšení marketingové připravenosti zejména malých a středních podniků na zahraničních trzích.

Projekt ,,Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013-2014“, který byl financován ze zdrojů EU prostřednictvím OPPI, byl k 30. 11. 2015 ukončen.

Nástupnické projekty NOVUMM a NOVUMM KET financováné z OPPIK jsou v přípravě.
Více informací najdete na http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/ .

Projekt „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013-2014“ byl zaměřen na oborovou prezentaci prostřednictvím společné účasti cílových skupin – profesních (oborových) organizací a individuálních podniků (MSP, výjimečně i velké podniky) na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí s cílem zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků na mezinárodních trzích.

Celkem 2 026 subjektů, z toho 1 682 MSP, 260 velkých podniků a 84 profesních organizací, se zúčastnilo 120 veletrhů konaných ve 40 zemích světa a získalo podporu ve výši téměř 233 mil. Kč.

Realizace veletrhů v rámci projektu SVV2 začala v říjnu 2013 a byla ukončena v červnu 2015.

loga

Seznam dokumentů