Šance pro úspěšný export

Exportér, který splní podmínky a bude souhlasit s propagací svého úspěchu, získá od nás další individuální službu zdarma.
 

ZÍSKEJTE SLUŽBY ZAHRANIČNÍCH KANCELÁŘÍ CZECHTRADE ZDARMA

Individuální službu zahraniční kanceláře (neplatí pro Dlouhodobou exportní asistenci) mohou bezplatně získat klienti, kteří již využili služeb agentury CzechTrade a dali souhlas s medializací svého exportního úspěchu. Tím, že klienti získají službu zahraniční kanceláře se slevou, jim umožníme rozšířit působnost a zároveň snížit rizika. Kromě toho, že agentura CzechTrade pomáhá malým a středním podnikům uspět v zahraničí, se také snaží prostřednictvím prezentace jejich úspěchů motivovat a inspirovat další firmy, které ještě nevyvážejí.

Zahraniční kanceláře CzechTrade poskytují exportérům pestrou škálu individuálních služeb v pěti desítkách zemí od detailního průzkumu trhu, přes oslovení potenciálních obchodních partnerů a ověření jejich zájmu o český produkt, zjištění informací o konkurenci až po organizaci obchodních jednání se zahraničními firmami. Patří sem také analýzy teritoria, trendů nebo obchodních příležitostí či podnikatelské mise.

Největší přidanou hodnotou spolupráce s CzechTrade jsou právě odborné znalosti a dlouhodobé zkušenosti zahraničních zástupců působících přímo v teritoriu, kteří s oborovými specialisty z centrály zajišťují komplexní exportní servis. Exportéři tak mohou efektivně minimalizovat rizika a výrazně ušetřit čas a hlavně náklady spojené se vstupem na zahraniční trhy.

Jakmile spolupráce firmy s CzechTrade vede k realizaci obchodního případu, je to úspěch pro obě strany. Proto jako další bonus v rámci programu Šance pro úspěšný export agentura poskytne firmám, které splní všechna kritéria, i profesionální služby v oblasti public relations a pomůže jim s prezentací jejich úspěchu v médiích.

Komu je program určený?

Nabídka je určena firmám, které splňují všechna níže uvedená kritéria:

  1. Objednání individuální služby (nejedná se o službu Dlouhodobá exportní asistence) vybrané zahraniční kanceláře nebo více zahraničních kanceláří.
  2. Realizace obchodního případu v minimální hodnotě 250.000,- Kč (vývozu zboží nebo služeb, uzavřený kontrakt) na základě objednané služby CzechTrade. Nárok na využití výhod z programu v žádném případě nevzniká v případě úspěšného obchodního případu ze služby Dlouhodobá exportní asistence.
  3. Poskytnutí informací k realizovanému obchodnímu případu (jaké zboží bylo vyvezeno, v jaké hodnotě, jak tomu pomohl CzechTrade, jaká je perspektiva dalších kontraktů atd.)
  4. Poskytnutí souhlasu firmy s medializací úspěšné spolupráce s CzechTrade.

schemaCo firma získá?

Po splnění výše uvedených podmínek získává firma nárok na slevu až 100 % na další službu zahraniční kanceláře CzechTrade. Navíc klient získává profesionální servis v oblasti public relations. CzechTrade bude propagovat úspěšného exportéra v ekonomicky zaměřených médiích jakými jsou např. magazín Český export a podnikání / Exportmag.cz, dvouměsíčník zaměřený na obchod a export TRADE NEWS nebo portál pro podnikatele BusinessInfo.cz nebo .

Jaký je postup?

  1. Firma úspěšně vyveze zboží nebo služby v min. hodnotě 250 tis. korun na základě realizovaných služeb agenturou CzechTrade. Export je uskutečněný do 24 měsíců od ukončení služby.
  2. V případě, že klient chce využít program Šance pro úspěšný export, pak se do 6 měsíců od realizace exportu obrátí na svého exportního konzultanta na centrále CzechTrade.
  3. Pracovník CzechTrade se postará o zpracování a vyřízení požadavku na získání voucheru na další službu s až 100% slevou. Bonusem je propagace vzájemné spolupráce ve vybraných médiích.

Přesné znění Podmínky poskytování služeb českým exportérům v rámci programu Šance pro export