Jak VÉST a MOTIVOVAT nejen obchodní tým

Anotace:

 • Osobnost manažera / vedoucího, vytváření neformální autority
 • Vedení lidí, leadership, způsob vedení obchodního týmu
 • Přístupy k vedení lidí
 • Co má vliv na pracovní výkon lidí (produktivitu) a jejich efektivitu
 • Motivace, sebemotivace
 • Stimulace obchodního týmu
 • Techniky zpětné vazby (pochvala, pozitivní usměrnění, kritika)
 • Motivace týmu k přijetí změn
 • Zvládání stresu a napětí v době plné změn
 • Diskuze námětů účastníků a doporučení

Cíle programu:

 • Zdokonalit a rozvinout schopnosti a dovednosti vedoucích pracovníků vést lidi k vyšší výkonnosti, efektivitě a využití jejich potenciálu, rozdíly ve vedení obchodního týmu a ostatních zaměstnanců
 • Využívat různé motivační nástroje
 • Rozvinout dovednost účinně poskytovat zpětnou vazbu
 • Získat informace, jak pracovat se stresem, s jeho vnímáním

Forma výuky:

 • Stručný metodický výklad
 • Brainstorming
 • Diskuze
 • Individuální a týmová cvičení, trénink
Kód semináře: 3816
Termín: 21. 4. 2022
Druh akce: Odborný seminář
Místo konání: CzechTrade, Štepánská 567/15, 12000 Praha 2, Česká republika
Doba konání: 09.00 - 16.00 hodin
Cena: 1 452 Kč (vč. DPH)
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Mgr. Dostálová Monika
Mgr. Monika Dostálová
vedoucí exportního vzdělávání
monika.dostalova@czechtrade.cz T: +420224907532
M: +420 724 945 728
Vávrová Stanislava
Stanislava Vávrová
Lektorka, konzultantka a terapeutka působící od roku 1994 v oblasti obchodu, vzdělávání a řízení lidských zdrojů.