ONLINE SEMINÁŘ: Možnosti využití rozšířené reality ve firmách a její výhody (nejen) pro export

Rozšířená realita (RR) jako technologie 21. století přináší do průmyslu revoluci v oblasti montáže, údržby, tréninku, marketingu, orientačních systémů, systémů kontroly kvality apod. Pojďte si poslechnout jednoho z předních českých odborníků na oblast rozšířené reality a podívat se na způsoby, kterými by mohla rozšířená realita přinést významné výhody vašemu podnikání.

 1. Úvod do světa rozšířené reality
 2. Ukázky řešení v rozšířené realitě
  1. Servis leteckého motoru
  2. Montážní manuál strojírenského zařízení
  3. Obchodní/marketingová prezentace robotické buňky
  4. Montážní manuál k nábytkové skříňce
  5. AR Factory – prezentace provozních a výrobních informací
  6. Inspekce škodních událostí pro pojišťovací společnosti
 3. Co Vám přinese využití rozšířené reality
  1. Zvýšení efektivity, snížení nákladů a snížení požadavků na kvalifikaci pracovní síly při montáži a údržbě (nejen) strojních zařízení
  2. Snížení nákladů a úsporu času při tréninku obsluhy/údržby/montáže strojů
  3. Zjednodušení a odstranění chyb při montáži
  4. Zvýšení prodeje vašich výrobků
 4. Způsob vytváření manuálů
 5. Bezpečnost a ochrana duševního vlastnictví
 6. Otázky a odpovědi

Cíl online semináře: 
Seznámit účastníky se současným stavem využití rozšířené reality v průmyslovém prostředí a výhod jejího využití při montáži, údržbě, prezentaci výrobku i exportu zboží do zahraničí. Víte, že lidský mozek vnímá a pamatuje si obrázky mnohem více a mnohokrát rychleji, takže použití rozšířené reality může zrychlit proces učení až o 70%? Rozšířená realita umožní zjednodušit, zrychlit a zkvalitnit i tu nejsložitější montáž a údržbu, zajistí efektivní trénink a značně zatraktivní prodej výrobků. Co víc, v dnešní COVID době, kdy je cestování za zákazníkem limitováno, rozšířené realita nabízí unikátní a efektivní řešení pro bezvadnou montáž a údržbu složitých i jednoduchých zařízení, trénink a prodej bez nutnosti cestování.

Cílová skupina: Vhodné zejména pro pracovníky v následujících odvětvích: strojírenství, robotika, automotive, aerospace, vojenský průmysl, výroba nábytku.

Důležité:

 • Své dotazy k tématu můžete zaslat před online seminářem prostřednictvím přihlášky, nebo prostřednictvím chatu na akci.
 • Den před konáním akce Vám e-mailem zašleme prolink na danou akci.
 • K účasti na online semináři potřebujete pouze PC, notebook či telefon s internetovým připojením.
 • Akce je ZDARMA.
 • Účastníci se mohou aktivně zapojit prostřednictvím dotazů nebo být pasivními posluchači
  EV.JPG                                  iconfinder_augmented-reality-computer-developer-coding-programming_5505475.png
Kód semináře: 3717
Termín: 13. 10. 2020
Druh akce: Odborný seminář
Místo konání: ONLINE, X, Online seminář, Česká republika
Doba konání: 14:00 - 15:30
Cena: 0 Kč
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Mgr. Dostálová Monika
Mgr. Monika Dostálová
Vedoucí Exportního vzdělávání
monika.dostalova@czechtrade.cz T: +420224907532
M: +420724945728
Klíma Martin
Martin Klíma
Ing. Martin Klíma, Ph.D. pracuje od roku 2018 jako CTO společnosti Misterine s.r.o. Dříve pracoval 6 let jako vedoucí R&D oddělení společnosti Certicon a.s., kde vedl a podílel se na vývoji technologií pro Průmysl 4.0, především v oblastech počítačového vidění a optimalizace výrobních procesů. Martin Klíma získal magisterský titul na ČVUT, kde také v roce 2009 obhájil disertační práci. Nyní se specializuje na rozšířenou a virtuální realitu (nejen) v průmyslovém prostředí.